Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê bệnh viện Miền Bắc năm 2016

Thống kê bệnh viện Miền Bắc năm 2016

Miền Bắc gồm 22 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc trung ương với 281 bệnh viện lớn nhỏ. Trong đó Hà Nội có số bệnh viện nhiều nhất (39 bệnh viện), trang thiết bị y tế cũng được đầu tư đồng bộ hơn các tỉnh khác.

Miền Bắc Việt Nam
Miền Bắc Việt Nam
Thống kê bệnh viện miền bắc
Thống kê bệnh viện miền bắc

Nguồn: Kế Hoạch Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *