Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số thế giới 2016

Thống kê dân số thế giới 2016

Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 25/08/2016, thế giới hiện có 7,34 tỷ người.

Các quốc gia có dân số đông nhất thế giới bao gồm:

1. Trung Quốc:

1.370.292.840

 2. India

       1.270.430.865

 3. United States:

322.532.503

 4. Indonesia:

259.673.840

 5. Brazil:

204.689.770

 6. Pakistan:

203.399.880

 7. Nigeria:

186.695.235

 8. Bangladesh:

172.154.459

 9. Russia:

141.868.808

 10. Japan:

126.802.241

30 nước đông dân nhất thế giới 2016

Cũng theo dự báo của World Population đến năm 2045 thế giới sẽ có khoảng 9,54 tỷ người.

Dự báo dân số thế giới 2016

Nguồn: Kế Hoạch Việt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *