Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Hoa Kỳ (Mỹ) tính đến 2018

Thống kê dân số Hoa Kỳ (Mỹ) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hoa Kỳ 325,637,380 người.

Dân số Hoa Kỳ chiếm khoảng 4.3%tổng dân số thế giới.

Dân số Hoa Kỳ đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Hoa Kỳ  là 35  người/km2.

Tổng diện tích quốc gia này  là  9,147,420 km2

Dân cư đô thị chiếm 83.4 % tổng dân số

Độ tuổi trung bình của người dân là 37.8 tuổi.

 

Bảng: Dân số Hoa Kỳ qua các năm

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

2018 326,766,748 0.71 % 2,307,285 900,000 37.8 1.88 36 82.8 % 273,368,693 4.28 % 7,632,819,325 3
2017 324,459,463 0.71 % 2,279,858 900,000 37.8 1.88 35 83.4 % 270,683,202 4.30 % 7,550,262,101 3
2016 322,179,605 0.70 % 2,250,443 900,000 37.8 1.88 35 83.2 % 268,012,791 4.31 % 7,466,964,280 3
2015 319,929,162 0.72 % 2,257,554 900,000 37.6 1.88 35 82.9 % 265,360,990 4.33 % 7,383,008,820 3
2010 308,641,391 0.90 % 2,702,378 1,006,738 36.9 2.05 34 81.7 % 252,209,506 4.44 % 6,958,169,159 3
2005 295,129,501 0.92 % 2,629,345 1,041,308 36.1 2.04 32 80.8 % 238,319,271 4.51 % 6,542,159,383 3
2000 281,982,778 1.20 % 3,264,786 1,722,415 35.2 2.00 31 79.8 % 224,992,587 4.59 % 6,145,006,989 3
1995 265,658,849 1.02 % 2,625,780 903,362 34.0 2.03 29 77.9 % 207,079,744 4.62 % 5,751,474,416 3
1990 252,529,950 0.95 % 2,341,166 685,748 32.8 1.91 28 75.9 % 191,644,695 4.74 % 5,330,943,460 3
1985 240,824,120 0.94 % 2,212,214 680,452 31.4 1.80 26 74.8 % 180,179,769 4.94 % 4,873,781,796 3
1980 229,763,052 0.95 % 2,111,551 785,362 30.0 1.77 25 73.9 % 169,727,449 5.15 % 4,458,411,534 3
1975 219,205,296 0.90 % 1,923,429 588,099 29.0 2.03 24 73.7 % 161,622,360 5.37 % 4,079,087,198 3
1970 209,588,150 0.96 % 1,954,522 309,893 28.4 2.54 23 73.7 % 154,485,268 5.66 % 3,700,577,650 3
1965 199,815,540 1.36 % 2,601,462 192,085 30.3 3.31 22 71.8 % 143,531,680 5.98 % 3,339,592,688 3
1960 186,808,228 1.69 % 3,004,877 422,460 29.8 3.58 20 69.8 % 130,444,993 6.16 % 3,033,212,527 3

 

Bảng: Dự báo dân số Hoa Kỳ 2020 -2050

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

2020 331,431,534 0.71 % 2,300,474 900,000 38.3 1.89 36 84.1 % 278,758,373 4.25 % 7,795,482,309 3
2025 343,255,846 0.70 % 2,364,862 950,001 39.0 1.89 38 85.1 % 292,221,946 4.19 % 8,185,613,757 3
2030 354,711,670 0.66 % 2,291,165 1,000,000 39.8 1.90 39 86.1 % 305,356,412 4.15 % 8,551,198,644 3
2035 365,033,872 0.58 % 2,064,440 1,000,000 40.6 1.90 40 87.0 % 317,656,011 4.10 % 8,892,701,940 3
2040 374,068,752 0.49 % 1,806,976 1,000,000 41.2 1.91 41 88.0 % 329,038,034 4.06 % 9,210,337,004 3
2045 382,058,853 0.42 % 1,598,020 1,000,000 41.7 1.91 42 88.9 % 339,780,873 4.02 % 9,504,209,572 3
2050 389,591,663 0.39 % 1,506,562 1,000,000 42.0 1.91 43 89.9 % 350,338,147 3.99 % 9,771,822,753 4

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *