Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Tình hình dân số Việt Nam 2015

Tình hình dân số Việt Nam 2015

Theo báo cáo, hiện tại tính đến thời điểm tháng 3  2015 , dân số Việt Nam 2015 có  khoảng 91,9 triệu người, dân số TPHCM có khoảng 10 triệu người

danso2015

tài liệu tham khảo dân số Việt Nam phần 1 và dân số Việt Nam phần 2

Nguồn http://countrymeters.info/en/Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *