Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Dân số Lào đến 2020

Dân số Lào đến 2020

Trong năm 2021, dân số của Lào dự kiến sẽ tăng 103.802 người và đạt 7.430.610 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 117.332 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -13.530 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Lào để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Lào vào năm 2021 sẽ như sau:

 • 448 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 127 người chết trung bình mỗi ngày
 • -37 người di cư trung bình mỗi ngày
 • Dân số Lào sẽ tăng trung bình 284 người mỗi ngày trong năm 2021.

Nhân khẩu Lào 2020 Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dân số Lào ước tính là 7.327.884 người, tăng 106.100 người so với dân số 7.222.942 người năm trước. Năm 2020, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 118.749 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -12.649 người.

Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,008 (1.008 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2020 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Lào trong năm 2020:

 • 164.757 trẻ được sinh ra
 • 46.008 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 118.749
 • người Di cư: -12.649 người
 • 3.678.539 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
 • 3.649.345 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mật độ dân số Lào

Mật độ dân số của Lào là 32 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 21/03/2021. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Lào chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Lào. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Lào là 230.612 km2.

Cơ cấu tuổi của Lào

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Lào có phân bố các độ tuổi như sau: 36,7% 59,6%

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 2.560.522 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (1.288.906 nam / 1.271.617 nữ)
 • 4.153.024 người từ 15 đến 64 tuổi (2.053.716 nam / 2.099.308 nữ)
 • 257.656 người trên 64 tuổi (116.071 nam / 141.515 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2019)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi. Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Lào năm 2019 là 56,8%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia. Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Lào là 50,1%. Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia. Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Lào là 6,7%. Tuổi thọ (2019) Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Lào là 68,0 tuổi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *