Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Nigeria 2019

Thống kê dân số Nigeria 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nigeria là 198,517,166 người.

Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.6% tổng dân số thế giới.

Dân số Nigeria đứng hạng 7 trong số các quốc gia trên thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 221 người/km2.

Tổng diện tích quốc gia này  là  910,770 km2

Dân cư đô thị chiếm 51.9 % tổng dân số

Độ tuổi trung bình của người dân là 17.9 tuổi.

 

Bảng: Dân số Nigeria qua các năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2019 200,962,417 2.60 % 5,087,180 17.9 5.67 221 51.9 % 104,282,822 2.60 % 7,714,576,923 7
2018 195,875,237 2.61 % 4,988,926 17.9 5.67 215 51.0 % 99,967,871 2.57 % 7,632,819,325 7
2017 190,886,311 2.63 % 4,896,671 17.9 5.67 210 50.2 % 95,764,092 2.53 % 7,550,262,101 7
2016 185,989,640 2.65 % 4,807,896 17.9 5.67 204 49.3 % 91,668,667 2.49 % 7,466,964,280 7
2015 181,181,744 2.70 % 4,520,697 17.9 5.74 199 48.4 % 87,680,500 2.45 % 7,383,008,820 7
2010 158,578,261 2.68 % 3,927,757 17.9 5.91 174 43.8 % 69,440,943 2.28 % 6,958,169,159 7
2005 138,939,478 2.58 % 3,317,494 18.0 6.05 153 39.3 % 54,541,496 2.12 % 6,542,159,383 9
2000 122,352,009 2.52 % 2,868,109 17.9 6.17 134 35.0 % 42,810,252 1.99 % 6,145,006,989 10
1995 108,011,465 2.54 % 2,548,295 17.7 6.37 119 32.3 % 34,918,670 1.88 % 5,751,474,416 10
1990 95,269,988 2.64 % 2,331,338 17.4 6.60 105 29.8 % 28,379,229 1.79 % 5,330,943,460 10
1985 83,613,300 2.62 % 2,030,515 17.5 6.76 92 25.7 % 21,508,164 1.72 % 4,873,781,796 10
1980 73,460,724 3.00 % 2,017,430 18.0 6.76 81 22.0 % 16,191,472 1.65 % 4,458,411,534 11
1975 63,373,572 2.51 % 1,478,434 18.3 6.61 70 19.8 % 12,573,568 1.55 % 4,079,087,198 11
1970 55,981,400 2.23 % 1,170,837 18.7 6.35 61 17.8 % 9,969,016 1.51 % 3,700,577,650 11
1965 50,127,214 2.12 % 997,880 19.1 6.35 55 16.6 % 8,315,202 1.50 % 3,339,592,688 13

 

Bảng: Dự báo dân số Nigeria 2020 -2050

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 206,152,701 2.62 % 4,994,191 18.1 5.42 226 52.7 % 108,711,170 2.64 % 7,795,482,309 7
2025 233,691,888 2.54 % 5,507,837 18.5 5.08 257 56.7 % 132,547,150 2.85 % 8,185,613,757 5
2030 264,067,527 2.47 % 6,075,128 19.2 4.74 290 60.3 % 159,240,806 3.09 % 8,551,198,644 5
2035 297,323,173 2.40 % 6,651,129 19.9 4.41 326 63.4 % 188,612,714 3.34 % 8,892,701,940 5
2040 333,172,092 2.30 % 7,169,784 20.7 4.10 366 66.3 % 220,824,256 3.62 % 9,210,337,004 4
2045 371,119,359 2.18 % 7,589,453 21.5 3.81 407 69.1 % 256,584,400 3.90 % 9,504,209,572 4
2050 410,637,868 2.04 % 7,903,702 22.4 3.55 451 72.0 % 295,479,827 4.20 % 9,771,822,753 3

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *