Dân số Thái Lan

Trong năm 2021, dân số của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 150.866 người và đạt 70.015.044 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 130.985 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 19.881 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Thái Lan để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Thái Lan vào năm 2021 sẽ như sau:

  • 892 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
  • 533 người chết trung bình mỗi ngày
  • 54 người di cư trung bình mỗi ngày

Nhân khẩu Thái Lan 2020 Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dân số Thái Lan ước tính là 69.876.031 người, tăng 174.397 người so với dân số 69.713.496 người năm trước. Năm 2020, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 153.206 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 21.191 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,948 (948 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2020 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Thái Lan trong năm 2020:

701.905 trẻ được sinh ra

548.699 người chết

Gia tăng dân số tự nhiên: 153.206

người Di cư: 21.191 người

34.005.379 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

35.870.652 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng dân số Thái Lan từ 1955 – 2020

Mật độ dân số Thái Lan Mật độ dân số của Thái Lan là 137 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 21/03/2021. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Thái Lan chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Thái Lan. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Thái Lan là 510.844 km2.

Cơ cấu tuổi của Thái Lan (Cập nhật…) Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Thái Lan có phân bố các độ tuổi như sau: Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

  • 571.235 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (6.945.569 nam / 6.624.983 nữ) 48.482.953 người từ 15 đến 64 tuổi (23.983.777 nam / 24.499.175 nữ)
  • 300.979 người trên 64 tuổi (2.846.309 nam / 3.454.670 nữ).

 

Cơ cấu dân số theo độ tuổi: 

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

Biểu đồ dân số theo độ tuổi, giới tính

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2019)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi. Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Thái Lan năm 2019 là 41,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia. Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Thái Lan là 23,5%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Thái Lan là 18,4%. Tuổi thọ (2019) Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Thái Lan là 77,2 tuổi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *