Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số theo trình độ cao nhất 2019

Thống kê dân số theo trình độ cao nhất 2019

Bảng thống kê dân số từ 15 tuổi trở lên đạt trình độ kỹ thuật cao nhất theo độ tuổi giới tính thành thị và nông thôn 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *