Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Việt Nam tính đến 2018

Thống kê dân số Việt Nam tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Việt Nam 96,025,291 người.

Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1.27%tổng dân số thế giới.

Dân số Việt Nam đứng hạng 15 trong số các quốc gia trên thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Việt Nam là 308  người/km2.

Tổng diện tích quốc gia này  là 310,070 km2

Dân cư đô thị chiếm 34,7 % tổng dân số

Độ tuổi trung bình của người dân là 30,9 tuổi.

 

Bảng: Dân số Việt Nam qua các năm

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

2018 96,491,146 0.99 % 950,346 -40,000 30.9 1.96 311 34.3 % 33,991,799 1.26 % 7,632,819,325 15
2017 95,540,800 1.03 % 971,728 -40,000 30.9 1.96 308 34.7 % 33,121,357 1.27 % 7,550,262,101 15
2016 94,569,072 1.07 % 997,505 -40,000 30.9 1.96 305 34.1 % 32,247,358 1.27 % 7,466,964,280 15
2015 93,571,567 1.13 % 1,019,811 -40,000 30.4 1.96 302 33.5 % 31,371,674 1.27 % 7,383,008,820 15
2010 88,472,512 0.97 % 832,734 -175,536 28.5 1.93 285 30.6 % 27,063,643 1.27 % 6,958,169,159 13
2005 84,308,843 0.98 % 804,656 -134,467 26.4 1.92 272 27.5 % 23,174,885 1.29 % 6,542,159,383 13
2000 80,285,562 1.32 % 1,017,317 -43,200 24.2 2.25 259 24.6 % 19,715,397 1.31 % 6,145,006,989 13
1995 75,198,977 1.97 % 1,397,874 -78,847 22.2 3.23 243 22.4 % 16,866,266 1.31 % 5,751,474,416 13
1990 68,209,605 2.24 % 1,432,046 -66,465 21.0 3.85 220 20.5 % 13,957,680 1.28 % 5,330,943,460 13
1985 61,049,373 2.34 % 1,335,372 -64,988 20.0 4.60 197 19.8 % 12,061,240 1.25 % 4,873,781,796 13
1980 54,372,514 2.22 % 1,128,624 -162,625 19.1 5.50 175 19.4 % 10,566,004 1.22 % 4,458,411,534 15
1975 48,729,392 2.34 % 1,064,421 0 18.3 6.33 157 19.0 % 9,236,237 1.19 % 4,079,087,198 17
1970 43,407,287 2.77 % 1,109,455 0 18.2 6.46 140 18.5 % 8,012,205 1.17 % 3,700,577,650 17
1965 37,860,012 2.99 % 1,037,877 0 23.6 5.40 122 16.6 % 6,267,121 1.13 % 3,339,592,688 18
1960 32,670,629 3.03 % 904,569 0 21.9 6.16 105 14.8 % 4,838,108 1.08 % 3,033,212,527 17

 

Bảng: Dự báo dân số Việt Nam 2020 -2050

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

2020 98,360,145 1.00 % 957,716 -40,000 32.6 1.95 317 36.3 % 35,716,397 1.26 % 7,795,482,309 15
2025 102,763,511 0.88 % 880,673 -40,000 34.7 1.93 331 38.8 % 39,869,658 1.26 % 8,185,613,757 16
2030 106,283,637 0.68 % 704,025 -40,000 36.9 1.92 343 41.2 % 43,742,576 1.24 % 8,551,198,644 16
2035 108,988,478 0.50 % 540,968 -40,000 38.9 1.92 351 43.3 % 47,239,547 1.23 % 8,892,701,940 16
2040 111,229,112 0.41 % 448,127 -40,000 40.2 1.91 359 45.3 % 50,413,202 1.21 % 9,210,337,004 16
2045 113,144,909 0.34 % 383,159 -40,000 41.1 1.91 365 47.1 % 53,281,723 1.19 % 9,504,209,572 16
2050 114,629,852 0.26 % 296,989 -40,000 42.0 1.90 370 48.6 % 55,738,988 1.17 % 9,771,822,753 16

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *