Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê số công nhân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương

Thống kê số công nhân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2015, TPHCM đã thu hút được 80 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 460,9 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, cùng thời gian này có 23 dự án FDI tăng vốn (vốn đăng ký tăng thêm là 79,3 triệu đô la Mỹ) đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của TPHCM đạt 540 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 3 tháng đầu năm 2015. Tp.HCM hiện tại có khoảng 20 Khu công nghiệp, khoảng 377.602 người lao động.

Tại Đồng Nai, trong 3 tháng đầu , có 28 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 790,59 triệu USD và 22 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 134,77 triệu USD.(Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai). Đồng Nai cũng  có trên  30 Khu công nghiệp, 479.821 người lao động.

Tình hình thu hút vốn FDI của tỉnh Bình Dương tiếp tục đạt kết quả tốt. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 25-2 đã có gần 180 triệu đô-la Mỹ vốn FDI đầu tư vào tỉnh (Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư); trong đó có 20 dự án mới được cấp chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký gần 68,6 triệu đô-la Mỹ và 16 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 111,2 triệu đô-la Mỹ. Với kết quả này, đến nay Bình Dương đã thu hút 2.412 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 20,66 tỷ đô-la Mỹ; trong đó có 1.404 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký gần 12,53 tỷ đô-la Mỹ và 1.008 dự án đầu tư ngoài KCN với tổng vốn đăng ký hơn 8,1 tỷ đô-la Mỹ. Bình Dương hiện đang có 30 Khu công nghiệp, số người lao động là 362.163 người.Hiển thị số công nhân.png

( KeHoachViet tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *