Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê tình hình dân số, lao động, việc làm tại TP HCM 2017

Thống kê tình hình dân số, lao động, việc làm tại TP HCM 2017

Dân số: ước tính dân số trung bình trên địa bàn thành phố năm 2017 có 8.611,1 ngàn người, tăng 2% so với năm 2016.

Giải quyết việc làm: dự ước cả năm 2017, giải quyết việc làm cho 323.225 lượt người (đạt 115,44 % kế hoạch năm), số việc làm mới tạo ra là 133.331 chỗ việc làm mới (đạt 106,66 % kế hoạch năm), tổ chức 80 phiên giao dịch việc làm. Bên cạnh giải quyết việc làm trong nước, dự ước số lao động được giải quyết việc làm thông qua hoạt động xuất khẩu lao động là 14.212 người.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: trên địa bàn thành phố có 123.735 người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất  nghiệp, tăng 8,3%; 120.213 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 123.858 người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 6,2%; 15.770 người được hỗ trợ học nghề, tăng 1,7%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *