Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Tình hình kinh tế – xã hội TP HCM năm 2017 (Phần 1)

Tình hình kinh tế – xã hội TP HCM năm 2017 (Phần 1)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,25% so năm trước (năm 2016 tăng 8,05%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 107,90% (năm 2016 đạt 107,33%); tổng vốn đầu tư xã hội đạt 365,71 ngàn tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 18,4%, so với GRDP bằng 34,5%; tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 347.986 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 13,32%; tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 67.075 tỷ đồng, đạt 94,94% dự toán, tăng 40,36% so cùng kỳ; tổng dư nợ tín dụng đến 1/12/2017 tăng 17,27% so với tháng 12/2016.

I. TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP)

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP cả năm ước đạt 1.060.618 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010 đạt 842.376 tỷ đồng, tăng 8,25% so năm trước, cao hơn mức tăng 8,05% của năm 2016.

Trong mức tăng trưởng chung 8,25% của kinh tế Thành phố: khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 6,25%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,84%, đóng góp 1,9 điểm phần trăm; khu vực thương mại dịch vụ tăng 8,23%, đóng góp 4,83 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,05%, đóng góp 1,48 điểm phần trăm.

II. CÔNG NGHIỆP

Tính chung cả năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 7,9% so với năm trước, cao hơn mức tăng của năm 2016 (mức tăng của năm 2016: +7,33%).

III. XÂY DỰNG

Giá trị sản xuất xây dựng cả năm theo giá hiện hành ước đạt 247.525,16

tỷ đồng, bao gồm:

+ Khu vực Nhà nước đạt 14.719,23 tỷ đồng, chiếm 5,95%;

+ Khu vực ngoài Nhà nước đạt 212.732,65 tỷ đồng, chiếm 85,94%;

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20.073,29 tỷ đồng, chiếm 8,11%.

Trong tổng giá trị sản xuất: giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà chiếm 53,36%; công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 28,36% và hoạt động xây dựng chuyên dụng chiếm 18,28%.

IV. ĐẦU TƯ

  1. Đầu tư xây dựng

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2017 ước thực hiện 365.710 tỷ đồng, đạt 100,21% kế hoạch, tăng 18,4% so năm 2016, cao hơn tốc độ tăng của năm trước (năm 2016 tăng 8,7%)

Tình hình giải ngân vốn ODA: tổng vốn kế hoạch ODA Trung ương cấp 4.034,2 tỷ đồng, ước tính năm 2017 giải ngân 4.077,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dự án Tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên và dự án cải thiện môi trường nước Thành phố (giai đoạn 2).

  1. Tình hình cấp phép dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Từ đầu năm đến ngày 15/12, Thành phố đã cấp phép 802 dự án có vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 2.344,7 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn của 9 ngành dịch vụ chủ yếu của Thành phố chiếm đến 74,3%, gấp đôi cùng kỳ.

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 193 dự án với số vốn đạt 962,1 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần có 2.253 trường hợp với vốn đầu tư 3.013 triệu USD.

Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đến ngày 15/12 trên địa bàn thành phố đạt 6.319,8 triệu USD, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Phân loại các dự án được cấp phép mới:

− Theo hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 703 dự án với vốn đầu tư đạt 1.907,6 triệu USD; liên doanh 98 dự án, vốn đầu tư đạt 436,8 triệu USD; hợp đồng hợp tác kinh doanh 1 dự án, vốn đầu tư 0,3 triệu USD.

− Theo lĩnh vực đầu tư: dẫn đầu là hoạt động kinh doanh bất động sản với 25 dự án, vốn đầu tư đạt 1.017,1 triệu USD, chiếm 43,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Kế đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 46 dự án, vốn đầu tư đạt 567,7 triệu USD (chiếm 24,2%); hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 185 dự án, vốn đầu tư đạt 322,8 triệu USD (chiếm 13,8%); thương nghiệp 314 dự án, vốn đầu tư 220,5 triệu USD (chiếm 9,4%); thông tin truyền thông 101 dự án, vốn đầu tư 89,4 triệu USD; vận tải kho bãi 33 dự án, vốn đầu tư 53,6 triệu USD, xây dựng 44 dự án, vốn đầu tư 29,4 triệu USD…

− Theo quốc gia đầu tư: thành phố đã có 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư. Trong đó, Hàn Quốc chiếm đến 45,1% tổng vốn cấp mới với 149 dự án; Hoa Kỳ 39 dự án, vốn đầu tư đạt 558,6 triệu USD (chiếm 23,8% tổng vốn); Nhật Bản 136 dự án, vốn đầu tư đạt 162,2 triệu USD (chiếm 6,9%); Singapore 102 dự án, vốn đầu tư đạt 140,5 triệu USD (chiếm 6%); Trung Quốc 29 dự án, vốn đầu tư 123,2 triệu USD (chiếm 5,3%); Hồng Kông 45 dự án, vốn đầu tư 64,7 triệu USD; Hà Lan 21 dự án, vốn đầu tư 64,4 triệu USD; Malaysia 21 dự án, vốn đầu tư 52,7 triệu USD…

  1. Doanh nghiệp thành lập mới và ngừng hoạt động
  2. Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Từ đầu năm đến ngày 15/12, đã có 40.573 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đạt 583.753 tỷ đồng, tăng 14,9% về số giấy phép và gấp đôi về vốn so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu của Thành phố chiếm tỷ trọng rất cao, đạt ¾ về số lượng doanh nghiệp được cấp phép và vốn đăng ký cấp mới; tăng 14,9% về số giấy phép và tăng gấp đôi về vốn so với cùng kỳ.

  1. Doanh nghiệp ngừng hoạt động:

Từ đầu năm đến ngày 30/11, thành phố đã có 3.035 doanh nghiệp giải thể, trong đó loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 78,9%, công ty cổ phần chiếm 11,9%, đầu tư nước ngoài chiếm 3,6%. Bên cạnh đó có 5.790 doanh nghiệp ngưng hoạt động, 11.244 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

V. NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

  1. Nông nghiệp

1.1. Trồng trọt

Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 41.552,9 ha, giảm 1,8% so với năm 2016. Trong đó, diện tích lúa chiếm 46,2%, giảm 1,5%; sản lượng đạt 86.253,3 tấn, tăng 1,3% so năm trước. Diện tích gieo trồng rau các loại chiếm 19%, giảm 0,6%, sản lượng đạt 230.626,6 tấn, tăng 3,4%. Diện tích hoa, cây cảnh là 1.366,4 ha, tăng 9,2%. Nhìn chung, năng suất các loại cây trồng hàng năm tăng so với năm trước.

1.2. Chăn nuôi:

Theo kết quả điều tra chăn nuôi ngày 1/10/2017, có 958 hộ chăn nuôi trâu với tổng đàn 5.377 con, tăng 7,6% so với thời điểm 1/10/2016; trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong kỳ đạt 583 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Đàn bò có 7.810 hộ nuôi bò thịt và 5.798 hộ nuôi bò sữa với tổng đàn bò 125 ngàn con, giảm 2,1%; trong đó, đàn bò thịt chiếm 32,5% tổng đàn, tăng 8,2% và đàn bò sữa chiếm 67,5%, giảm 6,4%. Chăn nuôi heo có 5.671 hộ với tổng đàn 302,8 ngàn con, tăng 7,6%. Gia cầm và chăn nuôi khác có 4.620 đơn vị nuôi gà với tổng đàn 424,6 ngàn con, tăng 1,6%; trong đó, đàn gà thịt chiếm 94,5% tổng đàn gà.

  1. Lâm nghiệp

Tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố hiện nay là 38.864 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 35.794 ha. Tỉ lệ che phủ rừng đạt  17,46%, tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh là 37,15%.

Tính đến nay, sản lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán là 251.000 cây, tăng 1,74% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng rừng được chăm sóc là 581 ha, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác củi đạt 3.058 ste, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, sảnlượng nguyên liệu giấy ngoài gỗ đạt 58.747 tấn, tăng 1,03%.

  1. Thủy sản

Sản lượng thủy sản năm 2017 ước đạt 59.043,6 tấn, tăng 0,45% so năm trước. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 18.956,7 tấn, giảm 2,21%; sản lượng tôm ước đạt 16.085,1 tấn, giảm 1,85%; sản lượng thủy sản khác ước đạt 24.001,8 tấn, tăng 4,32%. Trong đó:

− Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 19.976,7 tấn, tăng 1%. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản biển chiếm 86,4%, tăng 1,7%; sản lượng khai thác thủy sản nội địa chiếm 13,6%, giảm 3%.

− Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 39.067,0 tấn, tăng 0,2%. Trong đó, sản lượng cá chiếm 21,6%, giảm 8%; tôm chiếm 32,6%, giảm 2,6%; sản lượng thủy sản khác chiếm 45,8%, tăng 6,8%.

Nguồn: Cục thống kê TP HCM

Xem thêm: http://kehoachviet.com/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tp-hcm-nam-2017-phan-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *