Home / Phát triển doanh nghiệp / Pháp lý / Tổng công ty có được ủy quyền cho chi nhánh ký đơn dự thầu?

Tổng công ty có được ủy quyền cho chi nhánh ký đơn dự thầu?

Theo phản ánh của ông Phạm Xuân Hưng (TPHCM), hiện nay các tổng công ty luôn ủy quyền cho các chi nhánh đứng ra ký hợp đồng mua thuốc tập trung. Ủy quyền được ghi rõ trong hợp đồng. Ông Hưng hỏi, như vậy có phù hợp hay không? Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 chỉ thấy hướng dẫn người đại diện theo pháp luật của tổng công ty ủy quyền cho cấp dưới (cá nhân ủy quyền cho cá nhân) không thấy hướng dẫn tổ chức ủy quyền cho tổ chức.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Mẫu số 02 Chương IV thuộc Mẫu hồ sơ mời thầu hàng hóa ban hành kèm Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng).

Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật của tổng công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh của mình ký đơn dự thầu và sử dụng con dấu của chi nhánh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là tổng công ty và tổng công ty chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về toàn bộ việc thực hiện hợp đồng.

Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *