Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / Triển khai chiến lược kinh doanh như thế nào?

Triển khai chiến lược kinh doanh như thế nào?

Chiến lược kinh doanh có phải tất cả trong kinh doanh?
Về căn bản chiến lược kinh doanh chỉ là 1 định hướng dài hạn và tổng thể. Nó còn khá mơ hồ và khi triển khai trong thực tế mà chỉ dựa vào chiến lược sẽ gặp nhiều khó khăn vì có nhiều yếu tố vấn đề chưa được tính toán kỹ lưỡng.
Sau đây là 1 vài ví dụ điển hình về những tính toán chiến lược sai lầm:
  • “Khi mới thành lập thương hiệu còn yếu nên tôi sẽ liên kết với các thương hiệu mạnh để gia tăng uy tín”
Sai lầm: nếu trong điều kiện bình thường doanh nghiệp lớn không bao giờ liên kết với các doanh nghiệp nhỏ.
  • “Người nước mgoài thích mua hàng thủ công nhưng những mặt hàng này không có nguồn gốc rõ ràng nên tôi sẽ xây dựng thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng để bán cho họ.”
Sai lầm: khả năng nhận diện thương hiệu địa phương của người nước ngoài rất thấp.
  • “Tôi sẽ triển khai chương trình ca nhạc tất cả các ngày trong năm”
Sai lầm: tổng chi phí làm sự kiện ca nhạc chỉ có 300 triệu/năm trong khi chi phí tổ chức xuyên suất là 4.5 tr*365= 1.35tỷ.
  • “Ý tưởng kinh doang của chúng tôi rất hay và chắc chắn sẽ sinh lợi”
Sai lầm: lợi nhuận không đến từ 1 ý tưỏng, mọi ý tưởng đều có thể bị bắt chước haặc đánh cắp.
  • ….
Trong kinh doanh chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những đề xuất ngu ngơ  như trên đơn giản vì không phân tích tính toán kỹ càng và bên trên chỉ là 1 vài ví dụ nhỏ. Nếu những chiến lược kinh doanh như thế được triển khai chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề và thất bại.
Đôi lúc có nhiều ý tưởng, chiến lược rất tốt nhưng vì không tính toán đầy đủ kỹ lưỡng nên khi triển khai bị thất bại vì nhiều lý do: phân bổ tài chính không tốt, chi phí marketing không đủ, nhân sự không phù hợp…
Chính vì thế đối với mọi chiến lược doanh nghiệp nên ngồi lại trao đổi tính toán kỹ lưỡng: tính khả thi, nguồn lực cần thiết, cách thức triển khai, các giai đoạn triển khai, yêu cầu trong từng giai đoạn…
Để triển khai chiến lược 1 cách thống nhất nhằm đạt hiệu quả cao nhất thì doanh nghiệp nên lập 1 bản kế hoạch thống nhất làm định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp. Bản kế hoạch này thường có cấu trúc như sau:
Giới thiệu
Phân tích tình hình
Kế hoạch sản xuất
Kế hoạch marketing
Kế hoạch bán hàng
Kế hoạch nhân sự
Kế hoạch tài chính
Quản trị rủi ro
Khi lập 1 kế hoạch hoàn chỉnh doanh nghiệp có thể triển khai joạt động dễ dàng hơn và khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn doanh mghiệp có thể dễ dàng nhận ra vấn để ở đâu. Lập kế hoạch chi tiết, với những số liệu chính xác cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp xác định chính xác các số liệu từ đó dễ dàng biết được chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra có khả thi không ngay từ khi chưa triển khai.
Nguồn: Kế Hoạch Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *