Home / Thông tin dự án / Dự án đã triển khai / Triển khai dự án Rau sạch tại khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi

Triển khai dự án Rau sạch tại khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *