Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Tư vấn đầu tư là gì?

Tư vấn đầu tư là gì?

Tư vấn đầu tư là gì?

1. các hoạt động tư vấn đầu tư gồm:
– Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư.

– Tư vấn các ưu đãi về đầu tư được áp dụng.

– Đánh giá tính khả thi về cơ hội đầu tư.

– Đánh giá tính khả thi về dự án đầu tư

– Tư vấn các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ biến động kinh tế xã hội, thị trường và hệ thống pháp luật

– Tư vấn lập dự án đầu tư.

2. Tư vấn tài chính bao gồm: Tư vấn tài chính dự án và tư vấn tài chính doanh nghiệp
– Tư vấn tài chính Dự án: Thực hiện khảo sát, nghiên cứu phân tích và đánh giá tính kinh tế của dự án, đánh giá năng lực các nguồn tài trợ tiềm năng, từ đó xây dựng, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế-tài chính cho Dự án.
– Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Tư vấn cho doanh nghiệp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tài chính, tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính trong kinh doanh, lập đề án thu xếp vốn theo nhu cầu doanh nghiệp.
Thông qua tư vấn tài chính, giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực hệ thống quản lý, cải tiến hệ thống kế toán, kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ, giúp kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm; cải tiến hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống lương, thưởng và phúc lợi; hệ thống đánh giá hiệu quả công tác; phát triển nguồn nhân lực; v.v.

Nguồn: KHV Sưu tầm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *