Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Tỷ lệ thất nghiệp 2015: một con số báo động

Tỷ lệ thất nghiệp 2015: một con số báo động

Điểm lại năm 2014

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đến cuối năm 2014 là 54,48 triệu người, tăng 782 nghìn người so với 2013. Trong đó, lao động nam chiếm 51,3% và lao động nữ chiếm 48,7%.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2014 ước tính 53,0 triệu người, tăng 1,56% so với năm 2013.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2014 của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 46,6% tổng số; khu vực dịch vụ chiếm 32,0%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,4%

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2014 là 2,08% ( gần 1 triệu người), trong đó khu vực thành thị là 3,43% và khu vực nông thôn là 1,47%.

ty_le_that_nghiep_2014
Tỷ lệ thất nghiệp 2014

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (Từ 15 – 24 tuổi) năm 2014 là 6,3%, cao hơn mức 6,17% của năm 2013. Trong đó khu vực thành thị là 11,49%, còn khu vực nông thôn là 4,63%.

ty_le_that_nghiep_2014_1
Tỷ lệ thất nghiệp 2014

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Tỷ lệ thất nghiệp của người lớn từ 25 tuổi trở lên năm 2014 là 1,12%, thấp hơn mức 1,21% của năm 2013. Trong đó khu vực thành thị là 2,07%, và khu vực nông thôn là 0,7%.

ty_le_that_nghiep_2014_2
Tỷ lệ thất nghiệp 2014

Nguồn Tổng Cục Thống Kê

Theo thống kê tỷ lệ thất nghiệp 2015, gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp , số người thất nghiệp theo trình độ chuyên môn đại học và sau đại học tăng khoảng 16.000 so với cùng kỳ năm 2014.

Theo đó, trong quý I/2015, cả nước có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, tăng 114.000 người so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động trình độ đại học, sau đại học thất nghiệp tăng từ hơn 162.000 lên gần 178.000 người; lao động tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp tăng từ 79.000 người lên hơn 100.000; lao động không có bằng cấp từ gần 630.000 lên 726.000.

ty_le_that_nghiep

Tính theo trình độ chuyên môn, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nằm ở nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, tương ứng là 7,2% và gần 6,9%. Nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ có tỷ lệ thấp nhất ở mức 1,97%. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của cả nước là 2,43%, tăng 0,22% so với cùng kỳ năm 2014.

Những con số trên cho thấy, vấn đề tạo việc làm cho người lao động đang trở nên cấp bách.

Nguồn Vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *