Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Tỷ lệ tử vong mẹ của Việt Nam 2019?

Tỷ lệ tử vong mẹ của Việt Nam 2019?

Tỷ số tử vong mẹ (MMR) là 46 ca trên 100.000 trẻ sinh sống, giảm 23 ca so với năm 2009. Kết quả này cho thấy Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu về giảm tỷ số tử vong mẹ sớm hơn so với kế hoạch đề ra trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 (45 ca/100.000 trẻ sinh sống đến năm 2030).

Nguồn: Tổng cục thống kê

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *