Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / Xây dựng thương hiệu nội bộ

Xây dựng thương hiệu nội bộ

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của doanh nghiệp ngày nay không chỉ dừng lại ở việc quảng bá thương hiệu ra bên ngoài, mà còn phải quan tâm sát sao đến việc xây dựng thương hiệu nội bộ trong công ty.

Hamisa chúng tôi quan niệm:

Một thông điệp thương hiệu lý tưởng phải là một thông điệp có thể tạo động lực cho cả đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện.

tư vấn thương hiệu

 

Một thương hiệu cũng có chân dung của một con người. Hình ảnh thể hiện ra bên ngoài và cuộc sống nội tâm của một thương hiệu cũng phức tạp và có mối quan hệ tương tác lẫn nhau như một con người vậy. Nếu không có sự thống nhất trong và ngoài, một thương hiệu cũng sẽ tự mâu thuẫn và tự làm nó suy sụp. Chính vì vậy, việc xây dựng thương hiệu nội bộ ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm như là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu nói chung.
Người giám đốc cao nhất phải là người đi tiên phong trong việc xây dựng và phát triển tư vấn thương hiệu. Hơn nữa, cần phải có một quy trình quản lý cụ thể với những tiêu chí, nhân sự và ngân sách cụ thể để có thể quản lý thương hiệu đồng bộ từ trên xuống dưới. Hamisa đã giúp nhiều công ty xây dựng một quy trình chuẩn hóa về quản lý và xây dựng thương hiệu trong nội bộ phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh.
 

Các dịch vụ của Hamisa bao gồm:

* Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Hamisa chúng tôi là chuyên gia trong việc phối hợp, tư vấn và xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty bạn. Chúng tôi có thể:
–   Xây dựng hệ giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp
–   Xây dựng những chuẩn mực đạo đức cần giữ vững và phát huy trong doanh nghiệp: đạo đức trong yếu tố con người và chuẩn mực nghề nghiệp
–   Xây dựng quy tắc ứng xử và quy định làm việc: Văn hóa trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, trong giao tiếp chào hỏi, trong giới thiệu và tự giới thiệu, trong sử dụng danh thiếp, trong lúc nói chuyện, ứng xử với khách hàng, đối tác, trong giao tiếp điện thoại; văn hóa nơi làm việc, phong cách tác phong, văn hóa nơi hội họp, văn hóa khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa và những hành vi bị nghiêm cấm
–   Xây dựng văn hóa ứng xử giải quyết công việc trong và ngoài doanh nghiệp: giải quyết công việc, quan hệ nội bộ, quan hệ với bên ngoài…
–   Xây dựng hệ thống giải thưởng và quy trình đánh giá xét thưởng
–   Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm văn hóa doanh nghiệp
 
* Xây dựng sổ tay thương hiệu
Sổ tay hướng dẫn quy trình quản lý thương hiệu chi tiết được phổ biến ở tất cả các phòng ban và các nhân viên trong công ty và các đơn vị thành viên. Sổ tay là bản hướng dẫn cách sử dụng các hệ thống nhận diện thương hiệu theo một quy định chung, ví dụ như cách sử dụng logo, slogan, màu sắc, kích thước của các bảng hiệu, quy định tên giao dịch và tên viết tắt của các đơn vị thành viên, quy định in card visit, tờ rơi, catalog và các văn bản giao dịch trong công ty, quy định kích thước và hình thức trang trí, các gian trưng bày triển lãm của công ty, quy định màu sắc chủ đạo của đồng phục nhân viên…
* Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ
Hamisa hợp tác cùng doanh nghiệp bạn để hệ thống hóa và quy chuẩn hóa dòng chảy thông tin nhất quán giữa các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp theo một quy trình chuyên nghiệp để từ đó làm nền tảng cho quá trình ra quyết định. Hệ thống thông tin mà Hamisa có thể xây dựng cho doanh nghiệp bạn, gồm có:
–   Hệ thống ghi chép nội bộ: Thông tin khách hàng, tình hình tiêu thụ, marketing nội bộ…
–   Hệ thống thông tin tình báo marketing: Bao gồm hệ thống thông tin nhận định về tình hình thị trường, về các đối thủ cạnh tranh, thông tin về niềm tin, thái độ, phản ứng … của khách hàng đối với sản phẩm, với các chương trình quảng cáo, xúc tiến bán …
–   Hệ thống nghiên cứu marketing và hỗ trợ ra quyết định: Hamisa giúp công ty bạn xây dựng các chỉ số đánh giá sự hài lòng/ mức độ thỏa mãn của khách hàng, phát triển hệ thống thông tin thu thập được từ việc nghiên cứu về khả năng phát triển sản phẩm mới, mức độ chấp nhận của khách hàng…
*Truyền thông thương hiệu nội bộ
–    Thiết kế nội dung bản tin nội bộ; tin tức, sinh nhật, sự kiện nổi bật, chào cờ hàng tuần, điểm báo…
–    Thiết kế và lên nội dung chuyên mục trang website điện tử để phù hợp với nội dung hoạt động của công ty.
–    Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin đã biên tập và chọn lọc từ báo chí cho trang website và bản tin nội bộ của các doanh nghiệp.
–    Thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ, đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, chiến lược thương hiệu, đào tạo nhân viên bán hàng….
Theo http://hamisa.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *