Home / Văn Chung (page 3)

Văn Chung

Chuyên viên lập kế hoạch kinh doanh. Các dự án đã thực hiện: T&T, Mobifone, Mười Xiềm, Likewatch, Trường Bác Ái, Trường Âu Lạc, Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, Nhà máy nước Phú Ninh... Liên hệ: 0903.349.539.

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

CHÍNH PHỦ ——- Số: 109/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày …

Read More »

Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- Số: 98/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật …

Read More »

Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Đồng Nai

I. Danh mục lĩnh vực: 1. Địa bàn mời gọi đầu tư: Đồng Nai ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thị xã Long Khánh, các huyện Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ. Riêng dự án đầu tư sản xuất công …

Read More »

Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bình Dương 2018

Ban hành kèm theo quyết định 2529/QĐ-UBND Ngày 21 Tháng 9 Năm 2017 của UBND tỉnh Bình Dương Dự án hạ tầng giao thông: Dự án xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đường Thủ Biên-Đất Cuốc …

Read More »

Projects Calling Investment In Ho Chi Minh City until 2020

191 PROJECTS NATIONAL KEY PROJECTS 1.  Project type: Infrastructure – Bridges – Roads 2.  Project title: Constructing aerial road – line 1 (along Nhiêu Lộc Canal–Thị Nghè, from Lăng Cha Cả to Thị Nghè bridge) 3. Location: District 1, District 3, Tân Bình District, Bình Thạnh District, Phú Nhuận District …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lâm Đồng 2018

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng) PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG …

Read More »

Mẫu kế hoạch kinh doanh công ty xây dựng

Mục tiêu của dự án: Thanh toán tối thiểu 60% khoản lỗ lũy kế hiện có là 13.421.705.869 đồng trong 5 năm (2015-2020). Tái cơ cấu hệ thống quản trị, hệ thống tài chính và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng MN …

Read More »
Chat
1