Home / Văn Chung (page 2)

Văn Chung

Chuyên viên lập kế hoạch kinh doanh. Các dự án đã thực hiện: T&T, Mobifone, Mười Xiềm, Likewatch, Trường Bác Ái, Trường Âu Lạc, Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, Nhà máy nước Phú Ninh... Liên hệ: 0903.349.539.

Thống kê dân số Nigeria 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nigeria là 198,517,166 người. Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.6% tổng dân số thế giới. Dân số Nigeria đứng hạng 7 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 221 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Nhật Bản (Japan) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nhật Bản (Japan) là 127,011,208 người. Dân số Nhật Bản (Japan) chiếm khoảng 1.64% tổng dân số thế giới. Dân số Nhật Bản (Japan) đứng hạng 11 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nhật Bản …

Read More »

Thống kê dân số Nga (Russia) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nga (Russia) là 143,928,321 người. Dân số Nga (Russia) chiếm khoảng 1.87% tổng dân số thế giới. Dân số Nga (Russia) đứng hạng 9 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nga (Russia) là 9 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Nam Phi 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Nam Phi (South Africa) là 57,747,095 người. Dân số Nam Phi (South Africa) chiếm khoảng 0.75% tổng dân số thế giới. Dân số Nam Phi (South Africa) đứng hạng 25 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »

Thống kê dân số Myanmar 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Myanmar là 54,107,323 người. Dân số Myanmar chiếm khoảng 0.7% tổng dân số thế giới. Dân số Myanmar đứng hạng 26 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Myanmar là 83 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Mexico 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Mexico là 131,579,492 người. Dân số Mexico chiếm khoảng 1.72% tổng dân số thế giới. Dân số Mexico đứng hạng 10 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Mexico là 68 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Kenya 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Kenya là 51,607,641 người. Dân số Kenya chiếm khoảng 0.68% tổng dân số thế giới. Dân số Kenya đứng hạng 27 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Kenya là 92 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Iran 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Iran là 82,435,228 người. Dân số Iran chiếm khoảng 1.07% tổng dân số thế giới. Dân số Iran đứng hạng 18 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Iran là 51 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Indonesia 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Indonesia là 268,229,746 người. Dân số Indonesia chiếm khoảng 3.49% tổng dân số thế giới. Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 149 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Hoa Kỳ 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Hoa Kỳ (USA) là 327,986,154 người. Dân số Hoa Kỳ (USA) chiếm khoảng 4.27% tổng dân số thế giới. Dân số Hoa Kỳ (USA) đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hoa Kỳ …

Read More »