Home / Phát triển doanh nghiệp / Mẫu kế hoạch kinh doanh / Mẫu kế hoạch kinh doanh chuỗi cửa hàng điện thoại

Mẫu kế hoạch kinh doanh chuỗi cửa hàng điện thoại

  1. TỔNG QUAN

“Mọi thứ chuyển động – Mxxixxxx đứng nhìn”

Thiết bị đầu cuối là sản phẩm quan trọng không thể tách rời đối với các thuê bao di động. Việc kiểm soát được phân phối thiết bị đầu cuối sẽ ảnh hưởng lớn đến thị phần thuê bao di động trong tương lai.

Các đối thủ cạnh tranh của Mxxixxxx đã sớm tham gia lĩnh vực phân phối TBĐC, Viettel với Viettel Store, VNPT với VNPT 5G. Hơn thế Viettel và Vinaphone đang triển khai tích cực việc Bundle Sim với các nhà phân phối TBĐC và các chuỗi bán lẻ lớn : Thế Giới Di Động, Viễn Thông A, FPT shop .v..v…

Mxxixxxx có đầy đủ nguồn lực triển khai kinh doanh TBĐC nếu tận dụng sẽ có nhiều lợi thế:

  • Chi phí gia nhập thấp
  • Gia tăng thị phần
  • Gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
  1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
  2. Phân tích vĩ mô

1.1 Kinh tế Việt Nam                                                                                                           

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, Việt Nam vẫn có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

Tăng trưởng GDP 2015 dự kiến 6.1%.

1.2 Dân số Việt Nam

Theo kết quả công bố của Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc dân số Việt Nam năm 2014 có gần 90,5 triệu người. Với cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, đây là đối tượng đông đảo và mức chi tiêu cao. Dân số trong độ tuổi từ 10-14 tuổi chiếm khoảng 7,2 triệu người đây là những khách hàng rất tiềm năng sẽ gia nhập thị trường trong thời gian tới.

1.3 Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam

KH Thiết bị đầu cuối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *