Home / Tag Archives: Bình quân có 31 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày

Tag Archives: Bình quân có 31 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày

Bình quân có 31 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2016 là 3.759 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 4/2016, cả nước có 10.954 …

Read More »