Home / Tag Archives: chiến lược bán hàng

Tag Archives: chiến lược bán hàng

Hướng dẫn lập kế hoạch bán hàng

“Lập kế hoạch bán hàng là công việc mà nhân viên bán hàng thường xuyên phải làm. Tuy nhiên công việc này lại làm cho nhiều nhân viên bán hàng không khỏi đau đầu đặc biệt là đối với nhân viên mới. Kế Hoạch Việt có 1 số gợi ý …

Read More »

Kế hoạch kinh doanh nhà hàng X tại Singapore ( sườn)

Bài viết về một dự án lập KHKD và tư vấn chiến lược cho 1 Nhà Hàng mà Kế Hoạch Việt đã thực hiện tại Singapore, sau đây là mẫu sườn, vì lí do bảo mật, Kế Hoạch Việt đã chỉnh sửa thông tin và dữ liệu. Mọi người cùng …

Read More »