Home / Tag Archives: Chuẩn bị gì để kinh doanh ngày lễ 30/4 -1/5 cháy hàng ?

Tag Archives: Chuẩn bị gì để kinh doanh ngày lễ 30/4 -1/5 cháy hàng ?

Chuẩn bị gì để kinh doanh ngày lễ 30/4 -1/5 cháy hàng ?

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay là một trong những đợt nghỉ lễ dài và dự kiến cũng là thời điểm bán cháy hàng cho nhiều shop kinh doanh từ online cho đến offline. Tuy nhiên, bạn không thể “tay không bắt giặc” được khi chưa chuẩn bị gì …

Read More »