Home / Tag Archives: Diện tích nhà ở bình quân đầu người

Tag Archives: Diện tích nhà ở bình quân đầu người

Diện tích nhà ở bình quân đầu người Việt Nam 2019?

Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 23,2m2/người, tăng 6,5m2/người so với năm 2009. Khoảng hơn một phần ba số hộ (chiếm 34,4%) sống trong các ngôi nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người từ 30m2/người trở lên. Vẫn còn gần 7% hộ dân cư (tương …

Read More »