Home / Tag Archives: Hàn Quốc

Tag Archives: Hàn Quốc

Thống kê dân số Hàn Quốc (South Korea) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Hàn Quốc (South Korea) là 51,256,230 người. Dân số Hàn Quốc (South Korea) chiếm khoảng 0.67% tổng dân số thế giới. Dân số Hàn Quốc (South Korea) đứng hạng 28 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »

Thống kê dân số Hàn Quốc (Korea) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Hàn Quốc (Korea) có 50,613,323 người. Dân số Hàn Quốc (Korea) chiếm khoảng 0.67% tổng dân số thế giới. Dân số Hàn Quốc (Korea) đứng hạng 27 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số …

Read More »