Home / Tag Archives: Sách về kinh doanh hay

Tag Archives: Sách về kinh doanh hay

Top 10 sách về kinh doanh hay mà bạn nên đọc

Tục ngữ có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Về nghĩa đen câu ca dao tục ngữ trên muốn nói đến việc muốn học hỏi và mở rộng kiến thức thì chúng ta cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong kinh doanh  cũng vậy, …

Read More »