Home / Tag Archives: số lượng

Tag Archives: số lượng

Số lượng và tỷ lệ người già Việt Nam hiện nay

Những người 60 tuổi trở lên được coi là người cao tuổi (Điều 2, Luật người cao tuổi Việt Nam). Ở một số quốc gia thì người cao tuổi là người 65 tuổi trở lên. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam người cao tuổi đang tăng nhanh cả …

Read More »