Home / Tag Archives: thời đại

Tag Archives: thời đại

Quản lý nhân sự thời đại công nghệ thông tin

Logo KHV

Bộ phận nhân sự cần xây dựng các chính sách mới để đối phó với thời kỳ bùng nổ của “phương tiện truyền thông” web và blog. Đặc biệt khi một trong những đối tượng truy cập web và blog thường xuyên chính là các nhân viên công sở. Kiểm …

Read More »