Home / Tag Archives: thương hiệu

Tag Archives: thương hiệu

Slogan: tinh thần của nhãn hiệu

Thông thường, nhà tiếp thị chuyên nghiệp không thực hiện việc viết slogan cho nhãn hiệu mà chỉ định công ty quảng cáo chuyên nghiệp thực hiện.   Công ty quảng cáo sẽ có đội phụ trách dự án này bao gồm bộ phận đặc trách khách hàng (Account Services), …

Read More »

Chiến lược Thương hiệu: Sao Bắc đẩu trong Marketing

Logo KHV

Procter & Gamble áp dụng chiến lược kinh doanh “Quản trị Thương hiệu”. Quản trị thương hiệu tập trung chuyên môn hoá và khác biệt hoá sản phẩm thay vì chức năng kinh doanh Bằng cách khu biệt đặc điểm của từng thương hiệu khác nhau, các thương hiệu của …

Read More »

Quy trình xây dựng thương hiệu

Tại Kế Hoạch Việt, chúng tôi định hình việc xây dựng thương hiệu thông qua 4 giai đoạn chính như sau: 1.Nghiên cứu hiện trạng & Xác lập tiêu chí Mục tiêu: Giúp xác định hiện trạng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, đặt ra đích đến của quá …

Read More »

Thương hiệu và những sai lầm chiến lược

Bài viết được chia sẻ bởi Chuyên gia Thương hiệu Võ Văn Quang. Xin chân thành cảm ơn các CEO của 13 Thương hiệu dưới đây đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu về những kinh nghiệm thất bại của họ. Những phần chữ in nghiêng bên dưới là trích …

Read More »

Tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình với mục đích để khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc tập đoàn một cách thức thú vị, có ý nghĩa và hấp dẫn. Để có thể xây …

Read More »