Home / Tag Archives: tỉnh Daklak

Tag Archives: tỉnh Daklak

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Daklak

Logo KHV

PHỤ LỤC 1 BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh) STT Tên dự án Địa điểm Diện tích Dự kiến Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Dự kiến quy mô đầu tư Hình thức hợp đồng Các quyết định phê duyệt quy hoạch: …

Read More »