Home / Tag Archives: TPP

Tag Archives: TPP

TPP cơ hội và thách thức

Hiện nay việc gia nhập TPP là chủ đề  được doanh nghiệp nhắc đến thường xuyên và liên tục. Việc gia nhập TPP sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam không ít cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ. Về cơ hội: Những lĩnh vực có thế mạnh …

Read More »