Home / Tag Archives: tỷ lệ

Tag Archives: tỷ lệ

Số lượng và tỷ lệ người già Việt Nam hiện nay

Những người 60 tuổi trở lên được coi là người cao tuổi (Điều 2, Luật người cao tuổi Việt Nam). Ở một số quốc gia thì người cao tuổi là người 65 tuổi trở lên. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam người cao tuổi đang tăng nhanh cả …

Read More »