Home / Phát triển doanh nghiệp / Mẫu kế hoạch kinh doanh / Thủ tục, mẫu kế hoạch kinh doanh hội doanh nghiệp

Thủ tục, mẫu kế hoạch kinh doanh hội doanh nghiệp

Điều kiện thành lập một hội, nhóm, câu lạc bộ? Thủ tục để thành lập một hội, nhóm như thế nào?

Trong sự phát triển về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần của người dân hiện nay thì các câu lạc bộ, hội, nhóm được lập ra, duy chỉ với mục tiêu nào đó như câu lạc bộ yoga, hội thiền hoặc nhóm chuyên giới thiệu văn hóa với du khách nước ngoài…Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều kiện để thành lập một hội, nhóm như vậy là gì?

1. Điều kiện để thành lập hội, nhóm

Để đựơc thành lập hội, nhóm phải có đủ 4 điều kiện sau:

a) Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật, không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với câu lạc bộ, hội, nhóm đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng lãnh thổ.

b) Có Quy chế điều lệ rõ ràng.

c) Có trụ sở giao dịch, hoạt động hợp pháp.

d) Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập nhất định:

 • Phạm vi hoạt động cả nước: ít nhất 100 công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.
 • Phạm vi hoạt động trong tỉnh: ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.
 • Phạm vi hoạt động trong huyện: ít nhất 20 công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.
 • Phạm vi hoạt động trong xã: ít nhất 10 công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

Riêng đối với Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân Việt Nam thì trường hợp có phạm vi hoạt động cả nước thì phải có ít nhất 10 đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm. Trong trường hợp có phạm vi hoạt động trong tỉnh thì phải có ít nhất 05 đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành, nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

2. Thủ tục thành lập hội, nhóm

Hồ sơ xin thành lập hội, nhóm bao gồm các văn bản sau:

 • Đơn xin phép thành lập hội, nhóm, câu lạc bộ.
 • Dự thảo Điều lệ
 • Dự kiến phương hướng hoạt động
 • Danh sách những người trong ban vận động thành lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 • Lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập.
 • Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội, nhóm, câu lạc bộ.
 • Bản kê khai tài sản do sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, người có nhu cầu cần nộp tại Bộ Nội vụ: nếu đó là câu lạc bộ, hội, nhóm hoạt động trong cả nước, liên tỉnh; UBND cấp tỉnh: nếu đó là câu lạc bộ, hội, nhóm hoạt động trong tỉnh; UBND cấp huyện: nếu đó là câu lạc bộ, hội, nhóm hoạt động trong huyện, xã.

Ngay khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan này có trách nhiệm trao Giấy biên nhận. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, các cơ quan này phải xem xét, quyết định cho phép thành lập hội, nhóm.

Hiện nay các hội nhóm lập ra thì nhiều nhưng hiệu quả hoạt động rất hạn chế, với mong muốn giúp các hội nhóm tìm được con đường phát triển hiệu quả hơn KHV chia sẻ mẫu Kế hoạch kinh doanh hội doanh nghiệp (File đính kèm bên dưới) để các bạn có mong muốn thành lập hội nhóm tham khảo. Các hội nhóm khác tuy có đặc thù khác nhau nhưng cũng đều phải có kế hoạch hành động và tài chính chi tiết thì mới thành công được. Good luck all.

Kế hoạch phát triển Hội doanh nghiệp Ver 2

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *