Home / Phát triển doanh nghiệp / Phát triển dự án

Phát triển dự án

Kiến thức phát triển dự án

QH bố trí dân cư đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Long

QH bố trí dân cư đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Long I. Sự cần thiết phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch. Qua nghiên cứu cho thấy có các lý do chính cần phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Vĩnh Long như sau: – …

Read More »

Quy hoạch vùng trồng cây thanh long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN            Số 5392/QĐ-BNN-TT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch vùng trồng cây thanh long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG …

Read More »

DANH SÁCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG

    KHU KỸ NGHỆ  SINGAPORE Vị trí : Bến Cát – Bình Dương Quy mô : 500 ha Chủ đầu tư : Công ty TNHH Ascendas-Protrade KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ GIA Vị trí : Bến Cát – Bình Dương Quy mô : 133,29 ha Chủ đầu tư : Công …

Read More »