Home / Thông tin dự án (page 2)

Thông tin dự án

Dự án đang mua bán, chuyển nhượng, kêu gọi đầu tư…

DỰ ÁN CÔNG VIÊN VĂN HÓA AN HÒA

Địa điểm: Phường An Hòa, thành phố  Rạch Giá Quy mô: 39,11 ha Tổng vốn đầu tư: 150 tỷ đồng TÊN DỰ ÁN: Công viên văn hóa An Hòa MỤC TIÊU DỰ ÁN:  Mời gọi các tổ chức, cá nhân hợp tác, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng (điện, cấp nước, …

Read More »

DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT Hà Nội, ngày 18/2/2020 – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã …

Read More »