Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu báo cáo tiền khả thi thủy điện Sơn La

Mẫu báo cáo tiền khả thi thủy điện Sơn La

Mẫu báo cáo tiền khả thi nhà máy thủy điện Sơn La

Tài liệu tóm tắt những nội dung chính của báo cáo tiền khả thi và báo cáo chọn sơ đồ bậc thang thủy điện trên sông Đà và quy mô thủy điện Sơn La.

[embeddoc url=”http://kehoachviet.com/wp-content/uploads/Bao-cao-tien-kha-thi-nha-may-thuy-dien-son-la.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *