Home / Phát triển doanh nghiệp / Nghệ thuật quản lý

Nghệ thuật quản lý

Nghệ thuật quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp

Nguyên tắc phê bình nhân viên đúng cách

Hiểu tính cách của nhân viên Quản trị không chỉ là một nghề mà đó còn là một nghệ thuật, đó là nghệ thuật thấu hiểu và quản lý lòng người. Để trở thành một người sếp tốt điều đầu tiên bạn cần làm là am hiểu tính cách của …

Read More »

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP

Quản lý tốt dòng tiền quan trọng hơn lợi nhuận Nhà quản trị doanh nghiệp hay lãnh đạo đừng chỉ nhìn vào báo cáo lãi và lỗ (P&L) định kỳ mà nghĩ rằng đã nắm được dòng tiền trong doanh nghiệp. Những số liệu tài chính quan trọng khác cũng …

Read More »

CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc sẽ mang đến cho nhà quản lý nhận định chính xác về công việc và năng lực thực tế của mỗi nhân viên. Đánh giá hiệu quả công việc là hoạt động thúc đẩy nhân viên nỗ lực trong công việc. …

Read More »

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN DOANH NGHIỆP

Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên là vấn đề cực kỳ quan trọng nếu doanh nghiệp muốn có được sự phát triển bền vững trong tương lai. Nhân sự luôn là nền móng của doanh nghiệp, yếu …

Read More »

CÁCH ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN THEO THUYẾT MASLOW

Lý thuyết của Maslow dựa vào đâu? Trước khi đi tìm hiểu cách động viên nhân viên theo thuyết nhu cầu của Maslow, chúng ta cần phải hiểu rõ về thuyết nhu cầu này. Lý thuyết của Maslow dựa vào luận điểm cơ bản như sau: Luận điểm thứ nhất: Con người …

Read More »

THAM KHẢO VÀ HỌC HỎI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VINAMILK

Đi theo nguyên tắc và đường lối lãnh đạo minh bạch Vinamilk là một trong số ít những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong kinh doanh. Cụ thể, văn hóa doanh nghiệp Vinamilk tuân thủ theo 6 nguyên tắc …

Read More »

GÓC NHÌN THÚ VỊ VỀ CẢM XÚC & HÀNH VI TRONG KINH TẾ

‘Một con lừa đang đói bụng tìm đến một kho thóc để tìm kiếm cỏ khô và phát hiện ra có hai đống cỏ khô kích thước giống hệt nhau ở hai bên của kho thóc. Con lừa đứng giữa hai đống cỏ khô mà không biết chọn đống cỏ …

Read More »