Home / Tag Archives: thúc đẩy

Tag Archives: thúc đẩy

Nghệ thuật thúc đẩy sự sáng tạo của nhân viên

Logo KHV

Hầu hết các công ty đều đưa ra câu khẩu hiệu “Đổi mới hay là chết” như là phương châm lao động và sáng tạo cho nhân viên và tổ chức. Thế nhưng thực tế, không ít các nhà quản lý chọn vế thứ 2 cho công ty mình. Tại …

Read More »