Pháp lý

NHỮNG BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬT TRONG CẢI CÁCH THUẾ

Để phục vụ yêu cầu đổi mới phát triển kinh tế – xã hội, từ năm 1990 đến nay, ngành thuế đã tiến hành cải cách hệ thống thuế theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và đã có những bước phát triển vượt bậc, đáp ứng yêu cầu …

Read More »

MỞ CỬA HÀNG CHO THUÊ ÁO DÀI

I/ Thủ tục mở cửa hàng nhạc cụ – Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh Khi bạn mở cửa hàng nhạc cụ thì không thể bỏ qua bước xin giấy phép kinh doanh. Đây là kinh nghiệm kinh doanh nhạc cụ quan trọng mà bạn cần hết sức lưu ý. Bởi vì …

Read More »

DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định   STT Ngành Mức vốn pháp định Văn bản pháp quy Hồ sơ chứng minh Ghi chú 1 Ngân hàng NHTM nhà nước 3000 tỷ VNĐ Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Read More »

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Là ngành nghề kinh doanh đó không phải ngành nghề kinh doanh thông thường, khi mình đăng ký ngành nghề thuộc nhóm ngành có điều kiện thì khi kinh doanh tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đủ những điều kiện …

Read More »