Home / Tag Archives: Thống kê dân số thế giới

Tag Archives: Thống kê dân số thế giới

Thống kê dân số thế giới năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 04/01/2018, thế giới hiện có 7,59 tỷ người. Các quốc gia có dân số đông nhất thế giới bao gồm: Bảng: Dân số thế giới hàng năm   Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm …

Read More »