Home / Tag Archives: tình hình

Tag Archives: tình hình

Thống kê dân số Ý (Italy) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Ý (Italy) là 59,251,785 người. Dân số Ý (Italy) chiếm khoảng 0.77% tổng dân số thế giới. Dân số Ý (Italy) đứng hạng 24 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ý (Italy) là 201 người/km2. Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Việt Nam 2019 96.98 triệu dân

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Việt Nam là 96,982,139 người. Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1.26% tổng dân số thế giới. Dân số Việt Nam đứng hạng 15 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Việt Nam là 314 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Trung Quốc (China) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Trung Quốc (China) là 1,417,679,878 người. Dân số Trung Quốc (China) chiếm khoảng 18.41%tổng dân số thế giới. Dân số Trung Quốc (China) đứng hạng 1 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Trung Quốc (China) …

Read More »

Thống kê dân số Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) là 82,463,068 người. Dân số Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) chiếm khoảng 1.08% tổng dân số thế giới. Dân số Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) đứng hạng 17 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »

Thống kê dân số Thái Lan (Thailand) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Thái Lan (Thailand) là 69,247,810 người. Dân số Thái Lan (Thailand) chiếm khoảng 0.9% tổng dân số thế giới. Dân số Thái Lan (Thailand) đứng hạng 20 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Thái Lan …

Read More »

Thống kê dân số Tây Ban Nha (Spain) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Tây Ban Nha (Spain) là 46,420,374 người. Dân số Tây Ban Nha (Spain) chiếm khoảng 0.6% tổng dân số thế giới. Dân số Tây Ban Nha (Spain) đứng hạng 30 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình …

Read More »

Thống kê dân số Tanzania 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Tanzania là 60,035,458 người. Dân số Tanzania chiếm khoảng 0.79% tổng dân số thế giới. Dân số Tanzania đứng hạng 23 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Tanzania là 69 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê dân số Philippines 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Philippines là 107,344,489 người. Dân số Philippines chiếm khoảng 1.4% tổng dân số thế giới. Dân số Philippines đứng hạng 13 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Philippines là 363 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »

Thống kê tình hình dân số Pháp (France) 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Pháp (France) là 65,363,185 người. Dân số Pháp (France) chiếm khoảng 0.85% tổng dân số thế giới. Dân số Pháp (France) đứng hạng 22 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pháp (France) là 120 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan 2019

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Pakistan là 202,785,124 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.65% tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 265 người/km2. Tổng diện tích quốc …

Read More »