Home / Chia sẻ / VUCA là gì? Kỹ năng cần thiết để sống trong thời đại VUCA

VUCA là gì? Kỹ năng cần thiết để sống trong thời đại VUCA

Mô hình VUCA tìm cách mô tả những thay đổi trong thế giới ngày nay. Thế giới hiện đại của chúng ta ngày càng trở nên phức tạp do toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Điều này thể hiện rõ ràng ở các thị trường và dòng tài chính toàn cầu hóa, những thứ gần như không thể xuyên thủng được.

VUCA là gì?

VUCA là thuật ngữ đầu tiên được sử dụng bởi Quân đội Hoa Kỳ để mô tả về thế giới “đa cực” với bối cảnh đa biến, phức tạp mà họ gặp phải trong các tình huống chiến tranh và quản lý trong những năm 1990. VUCA đại diện cho bốn khái niệm cơ bản Volatility (Biến động) – Uncertainty (Không chắc chắn) – Complexity (Phức tạp) – Ambiguity (Mơ hồ). Thuật ngữ này đề cập đến sự hỗn loạn của thế giới ngày nay, trong thời gian rất ngắn.

VUCA đại diện cho bốn khái niệm cơ bản Volatility (Biến động) – Uncertainty (Không chắc chắn) – Complexity (Phức tạp) – Ambiguity (Mơ hồ)

VUCA bắt nguồn từ đâu?

Từ viết tắt VUCA lần đầu tiên được sử dụng tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Quân đội Hoa Kỳ vào năm 1987 và được Herbert Barber xuất bản công khai vào năm 1991. Phương pháp này được phát triển dựa trên các khái niệm được Warren Bennis và Burt Nanus trình bày trong cuốn sách “Lãnh đạo: Chiến lược đảm nhận trách nhiệm”. VUCA được áp dụng cho các điều kiện sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và cuộc xung đột ở Afghanistan vào thời điểm đó.

Việc sử dụng VUCA đúng cách là áp dụng nó vào một tình huống để giúp định lượng rủi ro và tạo ra các chiến lược giảm thiểu. Sử dụng phương pháp VUCA để tìm hiểu những điều đã biết và chưa biết về một tình huống hoặc kế hoạch. Điều này giúp tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về tình huống cũng như các lỗ hổng và rủi ro là gì. Sử dụng VUCA có thể giúp các nhà lãnh đạo quản lý bối cảnh kinh doanh hiện đại luôn thay đổi như ngày nay.

VUCA Leadership là gì?

VUCA Leadership là một phong cách lãnh đạo và một hệ thống giá trị được phát triển để đối phó với thách thức của môi trường kinh doanh trong bối cảnh VUCA.

Môi trường VUCA là một môi trường kinh doanh mà các yếu tố như biến động nhanh chóng, sự không chắc chắn, tính phức tạp và mơ hồ luôn hiện diện. Trong môi trường này, các nhà lãnh đạo phải đối mặt với những thay đổi không lường trước và khó đoán, các vấn đề phức tạp hay những thông tin không rõ ràng. Do đó, VUCA Leadership là khả năng của nhà lãnh đạo để thích ứng và định hướng trong môi trường VUCA để đạt được hiệu quả và thành công.

VUCA Leadership yêu cầu nhà lãnh đạo có những phẩm chất như tầm nhìn sâu rộng, linh hoạt, sáng tạo, sẵn lòng thay đổi, khả năng đánh giá và quản lý rủi ro, kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và khả năng thích ứng nhanh chóng.

Ý nghĩa thuật ngữ VUCA

Volatility (Biến động)

Sự biến động đề cập đến tốc độ và tính chất bất ngờ của sự thay đổi, cho dù đó là thị trường, công nghệ, luật pháp, xã hội, rõ ràng là mọi thứ thay đổi liên tục. Trong thời gian gần đây, sự biến động này đã được phóng đại bởi cả tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa. Yếu tố này cũng lưu ý rằng thế giới càng biến động thì mọi thứ càng thay đổi và điều gì đúng hôm nay có thể không đúng vào ngày mai.

Biến động có thể xuất hiện trong nhiều khía cạnh, bao gồm thị trường, công nghệ, chính trị, luật pháp và xã hội. Trong kinh doanh, các yếu tố như thay đổi công nghệ, biến động giá cả, thay đổi chính sách, sự cạnh tranh khốc liệt và sự thay đổi nhu cầu của khách hàng đều có thể gây ra sự biến động trong môi trường kinh doanh.

Uncertainty (Không chắc chắn)

Uncertainty đề cập đến mức độ mà thông tin và dữ liệu có sẵn không đủ để đưa ra dự đoán hoặc xác định kết quả chính xác. Nó xuất hiện khi không có sự rõ ràng về tương lai, các yếu tố khách quan không thể được dự đoán hoặc định rõ. Không chắc chắn có thể bao gồm các yếu tố như biến đổi chính trị, thay đổi thị trường, sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, sự không ổn định kinh tế toàn cầu hoặc những biến đổi khác trong môi trường kinh doanh.

Uncertainty trong VUCA đòi hỏi các nhà quản lý và nhà lãnh đạo phải có khả năng đánh giá và xử lý thông tin bất định, tìm ra cách thích ứng và đưa ra quyết định trong bối cảnh thiếu thông tin chính xác. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh chóng để đối phó với không chắc chắn, tạo ra giải pháp hiệu quả.

Complexity (Phức tạp)

Complexity trong VUCA đề cập đến tình huống mà các công ty, các nhà quản lý phải đối mặt với một mạng lưới phức tạp và liên kết của các yếu tố tác động. Các yếu tố này có thể bao gồm sự tương tác giữa các thành phần trong một hệ thống, sự phụ thuộc không đồng đều giữa các yếu tố, khả năng tương tác không thể dự đoán trong môi trường kinh doanh.

Complexity có thể xuất hiện ở nhiều cấp độ, từ cấp độ tổ chức đến cấp độ toàn cầu. Các yếu tố phức tạp có thể bao gồm sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ, sự thay đổi trong quy định pháp lý, sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng phức tạp, sự đa dạng văn hóa và quan điểm trong tổ chức, sự phức tạp của các mối quan hệ giữa các bên liên quan khác nhau.

Đối mặt với sự phức tạp, doanh nghiệp, nhà quản lý cần phải có khả năng hiểu và phân tích các yếu tố phức tạp, tìm ra các mô hình và mối quan hệ giữa chúng, đồng thời phát triển các phương pháp và chiến lược phù hợp để đối phó với sự phức tạp này.

Ambiguity (Mơ hồ)

Mơ hồ đề cập đến sự thiếu rõ ràng. Một tình huống có thể khó diễn giải nếu thông tin sẵn có chưa tối ưu. Thông tin không đầy đủ, không chính xác và/hoặc mâu thuẫn có thể làm cho một tình huống có vẻ mơ hồ. Những môi trường mơ hồ thiếu những tiền lệ hữu ích và những mối quan hệ nhân quả có ý nghĩa.

Trong VUCA, với những tình huống mơ hồ, nguồn thông tin bị hạn chế hoặc không chính xác, không có một đáp án duy nhất hoặc một cách tiếp cận rõ ràng để xử lý vấn đề. Điều này tạo ra khó khăn trong việc hiểu và đưa ra quyết định, nó yêu cầu sự linh hoạt, sáng tạo, khả năng thích ứng của các cá nhân và tổ chức để đối phó với tình huống không rõ ràng.

Ý nghĩa thuật ngữ VUCA

Làm gì để tồn tại trong thời đại VUCA?

Thời đại VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) đặt ra những thách thức lớn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Để tồn tại và thành công trong thời đại này, mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần trang bị cho mình những kỹ năng, nhận thức đúng đắn:

 1. Linh hoạt
 2. Tư duy phức tạp
 3. Hợp tác và mạng lưới
 4. Học tập liên tục
 5. Quản lý rủi ro
 6. Tận dụng công nghệ

Linh hoạt

Trong môi trường này, những gì được coi là đúng hôm nay có thể trở nên sai lầm ngày mai. Những gì được coi là thành công hôm nay có thể trở nên thất bại ngày hôm sau. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển trong thời đại VUCA, các cá nhân và tổ chức cần có khả năng linh hoạt để thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi. Mỗi người cần có khả năng thay đổi kế hoạch, chiến lược và hành động của mình khi cần thiết, đồng thời trang bị khả năng học hỏi và thích nghi với những điều mới.

Sự linh hoạt thể hiện ở khả năng chấp nhận sự thay đổi, khả năng thích nghi với những điều mới cùng khả năng học hỏi và phát triển. Những người linh hoạt có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, có khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Tư duy phức tạp

Không phải lúc nào mọi thông tin cũng rõ ràng và dễ hiểu. Hãy rèn luyện khả năng xử lý thông tin mơ hồ và đa nghĩa. Bằng cách đặt câu hỏi, tìm hiểu sâu hơn và không ngại thử nghiệm để tìm ra các giải pháp. Thế giới ngày nay ngày càng phức tạp với sự tương tác và phụ thuộc giữa các yếu tố. Tư duy phức tạp giúp mỗi cá nhân nhìn nhận mối quan hệ phức tạp và hiểu được cách các yếu tố tương tác với nhau.

Hợp tác và mạng lưới

Xây dựng mạng lưới liên kết với những người có cùng quan điểm và mục tiêu. Hợp tác với người khác, tận dụng sự đa dạng để học hỏi và đạt được mục tiêu chung.

Thời đại VUCA, việc sáng tạo và đổi mới là cần thiết để thích ứng và tạo ra giá trị mới. Sự hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức và mạng lưới đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo, chia sẻ ý tưởng mới.

Một mạng lưới mạnh mẽ cũng cho phép việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các thành viên. Trong thời đại VUCA, thông tin và tri thức phổ biến nhanh chóng và có thể thay đổi. Sự hợp tác và mạng lưới mạnh mẽ giúp đảm bảo rằng mọi người có thể nắm bắt thông tin mới nhất, học hỏi từ nhau để thích ứng và đạt được hiệu quả cao hơn. Bằng cách làm việc, chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau, các cá nhân và tổ chức có thể tạo ra một lực lượng mạnh mẽ để đối phó với những tình huống không chắc chắn và phức tạp.

Học tập liên tục

VUCA là một thời đại của sự thay đổi nhanh chóng, bất định, phức tạp và mơ hồ. Trong thời đại này, các kiến thức và kỹ năng cũ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Để tồn tại và phát triển trong thời đại VUCA, mỗi người cần phải có khả năng học hỏi, cập nhật và thích nghi với những thay đổi mới.

Xác định mục tiêu học tập rõ ràng, lựa chọn phương pháp học tập phù hợp. Hiện nay có nhiều phương pháp học tập khác nhau, từ trực tiếp đến trực tuyến, mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng. Mỗi cá nhân cần lựa chọn phương pháp học tập phù hợp với khả năng cũng như nhu cầu của mình. Học tập liên tục đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tham khảo thêm về cách phát triển bản thân:

 • Khám phá bản thân

 • Thấu hiểu bản thân

 • Phát triển bản thân

 • Thay đổi bản thân

 • Kỷ luật bản thân

 • Làm chủ bản thân

Quản lý rủi ro

Đặc biệt là trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp hiện nay, với sự tương tác giữa nhiều yếu tố và lĩnh vực. Quản lý rủi ro giúp phân tích và hiểu rõ các yếu tố phức tạp này, từ đó xác định các rủi ro có thể phát sinh từ sự tương tác đó và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Trong thời đại VUCA, để đối mặt với sự biến đổi nhanh chóng, quản lý rủi ro giúp các nhà lãnh đạo thiết lập cơ chế linh hoạt để thích ứng với mọi vấn đề có thể xảy ra. Kỹ năng này không chỉ giảm thiểu tác động tiêu cực mà còn tìm cách tận dụng, xoay chuyển tình thế từ rủi ro đó. Đôi khi, những tình huống không chắc chắn cung cấp cơ hội để doanh nghiệp vượt lên và chiếm ưu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Tận dụng công nghệ

Chuyển đổi số đã lan vào mọi ngóc ngách của xã hội hiện đại. Theo trục xoay này, để cải thiện hiệu suất và sự linh hoạt, mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm rõ các công nghệ mới, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, blockchain để áp dụng chúng vào cách chúng ta hoạt động hằng ngày.

Công nghệ giúp tăng tốc độ xử lý thông tin, truyền tải dữ liệu và tương tác với khách hàng. Giúp giảm thời gian phản ứng và tạo ra sự linh hoạt trong quyết định, hành động. Công nghệ cũng cung cấp một nền tảng để thúc đẩy đổi mới và sáng tạo, từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy đến phân tích dữ liệu và Internet of Things (IoT). Công nghệ đồng thời cũng tạo ra môi trường cho việc hợp tác và quy trình làm việc cộng tác, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

Đặc biệt, trong thời đại VUCA này, công nghệ mở ra cánh cửa cho việc truy cập dễ dàng đến thông tin và kiến thức từ khắp nơi trên thế giới. Internet và các công nghệ kết nối cung cấp một nguồn tài nguyên lớn về kiến thức, từ học tập trực tuyến đến nghiên cứu thị trường. Giúp cá nhân và tổ chức nắm bắt thông tin mới nhất và áp dụng nó vào hoạt động kinh doanh.

Làm gì để tồn tại trong thời đại VUCA?

VUCA hữu ích như thế nào trong môi trường kinh doanh?

Việc hiểu rõ về VUCA có thể giúp các nhà lãnh đạo hiện đại đánh giá tốt hơn bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng trong thế giới kinh doanh hiện tại, cũng như những thách thức mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo ngày nay hiểu được những kỳ vọng đặt vào họ và đảm bảo họ có khả năng cũng như tư duy để thích ứng với những thách thức này. Những nhà lãnh đạo này cần có khả năng thích ứng, kỹ năng mạnh mẽ về tinh thần, cảm xúc phù hợp để quản lý sự không chắc chắn và rủi ro.

Ngoài việc giúp các nhà lãnh đạo chuẩn bị, VUCA có thể đóng vai trò như một danh sách kiểm tra các yếu tố chính mà tổ chức nên cân nhắc khi ra quyết định. Nó đưa ra một số thông tin rõ ràng về các vấn đề phải đối mặt, giúp tập trung vào những điều đã biết và chưa biết trong bối cảnh những thách thức kinh doanh phải đối mặt cả bên trong lẫn bên ngoài.

Để đối mặt và thích ứng với VUCA, các tổ chức và cá nhân cần phải sẵn sàng thay đổi, linh hoạt và sáng tạo. Điều quan trọng là phải xây dựng khả năng định hướng và ưu tiên trong một môi trường không chắc chắn, để tìm ra những cách tiếp cận mới và tạo ra giá trị bền vững.

Trong một thế giới đầy biến động và không chắc chắn như ngày nay, khái niệm VUCA đã trở thành một thuật ngữ phổ biến và quan trọng trong quản lý, phát triển cá nhân cũng như tổ chức. Bằng cách thích ứng và tận dụng những cơ hội trong tình hình không chắc chắn, mỗi người có thể vượt qua những thách thức và tiến tới một tương lai mà chúng ta mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *