Home / Phát triển doanh nghiệp / Nghệ thuật quản lý / Chứng nhận FSC là gì? 10 Nguyên tắc của tiêu chuẩn FSC

Chứng nhận FSC là gì? 10 Nguyên tắc của tiêu chuẩn FSC

Hội đồng Quản lý Rừng FSC là một tổ chức quốc tế, phi chính phủ. Sứ mệnh là thúc đẩy việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi cho xã hội và có hiệu quả kinh tế. Kể từ khi thành lập vào năm 1993, FSC đã phát triển trở thành hệ thống chứng chỉ rừng phổ biến và được tôn trọng nhất trên thế giới.

FSC® là gì?

FSC® là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập để thúc đẩy việc quản lý có trách nhiệm các khu rừng trên thế giới. Được thành lập vào năm 1993 nhằm giải quyết những lo ngại về nạn phá rừng toàn cầu, FSC được nhiều người coi là một trong những sáng kiến ​​quan trọng nhất trong những thập kỷ qua nhằm thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm trên toàn thế giới.

Năm 1993, FSC cũng công bố tiêu chuẩn nêu ra 10 nguyên tắc và tiêu chí về quản lý rừng và các yêu cầu đối với CoC. FSC là một hệ thống chứng nhận cung cấp các dịch vụ công nhận, đảm bảo và thiết lập tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho các công ty, tổ chức và cộng đồng quan tâm đến lâm nghiệp có trách nhiệm.

FSC có đại diện cấp quốc gia tại 89 quốc gia trên thế giới. Trên toàn cầu, có hơn 159,77 triệu ha rừng được chứng nhận theo tiêu chuẩn FSC, bao gồm hơn 56.296 chứng chỉ CoC và 1.489 chứng chỉ FM/CoC (tính đến tháng 7 năm 2023).

Chứng nhận FSC là gì?

Chứng chỉ FSC là một tiêu chuẩn tự nguyện, được Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) phát triển nhằm mục đích thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm trên toàn cầu. Chứng chỉ này đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ được sản xuất từ nguồn nguyên liệu được kiểm soát và tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế.

  • Bảo vệ môi trường: Giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, đất đai và các giá trị sinh thái khác của rừng.
  • Lợi ích xã hội: Đảm bảo quyền lợi của người lao động, người dân địa phương và cộng đồng phụ thuộc vào rừng.
  • Trách nhiệm kinh tế: Quản lý rừng hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho các bên liên quan.

Chứng chỉ FSC là một tiêu chuẩn tự nguyện, được Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) phát triển nhằm mục đích thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm trên toàn cầu

Lịch sử của chứng chỉ FSC

Chứng chỉ FSC là hạt giống của Hội đồng Quản lý Rừng (FSC), được thành lập năm 1993 như một chứng nhận tự nguyện cho lâm nghiệp bền vững, thúc đẩy quản lý rừng trên thế giới một cách lành mạnh về mặt môi trường, mang lại lợi ích xã hội và hiệu quả về mặt kinh tế.

Ngày nay, FSC có mạng lưới chuỗi cung ứng được chứng nhận rộng khắp nhất, tạo điều kiện kết nối giữa thị trường và lâm nghiệp bền vững, bao gồm hơn 200 triệu ha rừng được quản lý theo tiêu chuẩn FSC. 

Tiêu chuẩn cao và uy tín của FSC đã giúp hệ thống phát triển vững chắc chắn. Đồng thời, các giải pháp mới tiếp tục được đưa ra trong những năm qua nhằm giải quyết những thách thức sắp tới, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo rừng khỏe mạnh và có khả năng phục hồi cho nhân loại.

(Nguồn: the Forest Stewardship Council)

Mục đích của chứng nhận FSC

Nhiệm vụ của the Forest Stewardship Council là thúc đẩy việc quản lý rừng trên thế giới một cách lành mạnh về mặt môi trường, có lợi cho xã hội và thịnh vượng về mặt kinh tế. Tầm nhìn của Hội đồng Quản lý Rừng là có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại về lâm sản mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của rừng trên thế giới cho các thế hệ tương lai.

10 Nguyên tắc của tiêu chuẩn FSC

NGUYÊN TẮC #1: Tuân thủ pháp luật và các quy định của FSC

Ban quản lý rừng phải tôn trọng tất cả các luật hiện hành của quốc gia nơi chúng diễn ra cũng như các điều ước và thỏa thuận quốc tế mà quốc gia đó là thành viên, đồng thời tuân thủ tất cả các Nguyên tắc và Tiêu chí của FSC.

NGUYÊN TẮC #2: Quyền và nghĩa vụ với việc quản lý và sử dụng tài nguyên rừng

Quyền sử dụng và sở hữu lâu dài đối với đất và tài nguyên rừng phải được xác định rõ ràng, được lập thành văn bản và được thiết lập hợp pháp.

NGUYÊN TẮC #3: Tuân thủ quyền và lợi ích của người bản địa

Tuân thủ các quyền hợp pháp và theo phong tục của người dân bản địa trong việc sở hữu, sử dụng và quản lý đất đai, lãnh thổ, tài nguyên của họ được công nhận và tôn trọng.

NGUYÊN TẮC #4: Tuân thủ các mối quan hệ và lợi ích của người lao động

Hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội lâu dài của người lao động lâm nghiệp và cộng đồng địa phương.

NGUYÊN TẮC SỐ #5: Đảm bảo các lợi ích từ rừng

Hoạt động quản lý rừng sẽ khuyến khích sử dụng hiệu quả các sản phẩm/ dịch vụ đa dạng của rừng để đảm bảo khả năng tồn tại về mặt kinh tế, cũng như nhiều lợi ích về môi trường và xã hội.

NGUYÊN TẮC #6: Kiểm soát tác động đến môi trường sống

Quản lý rừng sẽ bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị liên quan của nó về tài nguyên nước, đất, hệ sinh thái, các cảnh quan độc đáo và dễ bị tổn thương, đồng thời duy trì các chức năng sinh thái và tính toàn vẹn của rừng.

NGUYÊN TẮC số 7: Kế hoạch giám sát và quản lý cụ thể

Một kế hoạch quản lý phù hợp với quy mô và cường độ hoạt động phải được lập, thực hiện và cập nhật. Các mục tiêu quản lý dài hạn và các phương tiện để đạt được chúng phải được nêu rõ.

NGUYÊN TẮC số 8: Giám sát và đánh giá thường xuyên

Việc giám sát phải được tiến hành phù hợp với quy mô và cường độ quản lý rừng, để đánh giá tình trạng rừng, sản lượng lâm sản, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động quản lý và các tác động xã hội và môi trường của chúng.

NGUYÊN TẮC SỐ 9: Bảo tồn những cánh rừng có giá trị cao

Hoạt động quản lý các khu rừng có giá trị bảo tồn cao phải duy trì hoặc nâng cao các thuộc tính đặc trưng của khu rừng đó. Các quyết định liên quan đến rừng có giá trị bảo tồn cao phải luôn được xem xét trong bối cảnh phương pháp tiếp cận phòng ngừa.

NGUYÊN TẮC #10: Bảo vệ các cánh rừng đang được nuôi trồng

Các đồn điền phải được quy hoạch và quản lý theo Nguyên tắc và Tiêu chí từ 1-9, nguyên tắc 10 và các tiêu chí đi kèm. Mặc dù rừng trồng có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội và có thể góp phần đáp ứng nhu cầu lâm sản của thế giới, nhưng chúng cần bổ sung việc quản lý, giảm áp lực, thúc đẩy phục hồi và bảo tồn rừng tự nhiên.

10 Nguyên tắc của tiêu chuẩn FSC

3 Loại chứng chỉ rừng FSC

Sau khi được FSC công nhận và đánh giá, tổ chức sẽ nhận được chứng nhận FSC. Hiện tại, có ba loại chứng chỉ FSC. Đó là FSC-FM, FSC-CoC, FSC-CoC/CW.

FSC-FM – FSC Forest Management

Chứng nhận FSC Forest Management là một dự án bảo tồn dựa trên thị trường nhằm thúc đẩy quản lý rừng thành công về mặt tài chính, mang lại lợi ích cho xã hội và thân thiện với môi trường. 

Ý tưởng đằng sau chứng nhận FSC-FM rất đơn giản. Một công ty khai thác gỗ chứng minh rằng họ hoạt động ở mức độ cao cả về các yếu tố sinh thái và kinh tế xã hội trong quản lý rừng. Kết quả là, họ giành được sự công nhận từ một tổ chức chứng nhận bên thứ ba và có thể tiếp cận các thị trường sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho các lâm sản được sản xuất bền vững.

FSC-CoC – FSC-Chain of Custody

Chuỗi hành trình sản phẩm FSC là quá trình hàng hóa được phân phối từ điểm xuất phát trong rừng đến điểm đến cuối cùng. Chứng nhận này thường được cấp cho các tổ chức có thể chứng minh rằng sản phẩm gỗ của họ có nguồn gốc được chứng nhận.

FSC-CoC cho phép xác minh việc sử dụng nguyên liệu được chứng nhận FSC trong suốt quá trình sản xuất, từ rừng đến khách hàng, kết hợp tất cả các giai đoạn xử lý, chuyển đổi, sản xuất và phân phối. Tại Starprint Việt Nam, chúng tôi đã đạt được chứng chỉ FSC-Chain of Custody mới nhất năm 2018.

FSC-CoC/CW – FSC Controlled Wood

Gỗ được kiểm soát FSC là gỗ có nguồn gốc từ rừng đã hoàn thành quy trình đánh giá rủi ro nghiêm ngặt theo tiêu chí FSC Controlled Wood và được đánh giá là có nguy cơ thấp khi không đáp ứng 5 nguyên tắc cơ bản nhất của FSC.

Các tổ chức quản lý rừng đáp ứng 5 tiêu chuẩn FSC Controlled Wood có thể cung cấp gỗ được kiểm soát của FSC cho các hoạt động chuỗi hành trình sản phẩm của FSC. FSC Controlled Wood thúc đẩy việc sản xuất nguồn hỗn hợp FSC bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp được chứng nhận FSC những công cụ họ cần để quản lý gỗ không có chứng chỉ FSC trong nhóm sản phẩm của họ, nhằm tránh gỗ được sản xuất theo những phương pháp có hại nhất về mặt xã hội và sinh thái.

3 Loại chứng chỉ rừng FSC

Lợi ích của chứng chỉ FSC

Rừng cung cấp môi trường sống cho 80% động vật hoang dã và thực vật, 1,6 tỷ người trên toàn thế giới dựa vào rừng để trú ẩn, sinh kế, nước, năng lượng và thực phẩm, và 750 triệu người thực sự sống trong rừng. Chúng điều hòa khí hậu, làm sạch không khí, là nguồn cung cấp phần lớn nước uống cho chúng ta và cung cấp các nguồn năng lượng tái tạo. Nói một cách đơn giản, cuộc sống sẽ không tồn tại nếu không có rừng.

Sau đại dương, rừng là nơi lưu trữ carbon lớn nhất hành tinh. Chúng hấp thụ và lưu trữ gần 30% lượng khí thải carbon của chúng ta nên chúng cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, 30 triệu mẫu rừng bị mất mỗi năm, do nạn phá rừng và khai thác gỗ bất hợp pháp.

Bảo vệ môi trường

FSC đặt tiêu chuẩn cao về quản lý rừng bền vững, đảm bảo rằng việc khai thác gỗ được thực hiện theo các phương pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và duy trì chất lượng nước.

Hỗ trợ cộng đồng địa phương

FSC yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ các quy định xã hội, bao gồm quyền lao động, quyền con người và quyền của cộng đồng địa phương. Đảm bảo rằng người lao động được trả công công bằng và an toàn, các cộng đồng địa phương nhận được lợi ích xã hội từ việc khai thác và sử dụng tài nguyên rừng.

Xây dựng niềm tin và truyền thông

Chứng chỉ FSC cung cấp một cách để xác nhận rằng các sản phẩm gỗ và các sản phẩm từ rừng đã tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững. Điều này giúp xây dựng niềm tin từ phía người tiêu dùng và các bên liên quan, tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp tuân thủ FSC.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Ngày nay, có ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến việc mua sắm các sản phẩm có nguồn gốc bền vững. Chứng chỉ FSC cho phép các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm gỗ và sản phẩm từ rừng tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tăng cường cạnh tranh trên thị trường.

Thúc đẩy quản lý rừng bền vững

FSC không chỉ đánh giá và chứng nhận các doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững trong ngành công nghiệp gỗ và sản phẩm từ rừng. Điều này góp phần quan trọng vào việc cải thiện quản lý rừng toàn cầu và bảo vệ các khu rừng quan trọng cho sự tồn tại của hệ sinh thái và con người.

Lợi ích của chứng chỉ FSC

Ý nghĩa của nhãn FSC

Hãy tìm những sản phẩm có chứng nhận FSC và lý tưởng nhất là được làm từ gỗ FSC – như bạch đàn, được thu hoạch tại nền kinh tế địa phương nơi sản xuất đồ nội thất. Mặc dù FSC tạo ra một quy trình hơi phức tạp và chuỗi cung ứng dễ hiểu hơn cho người tiêu dùng, nhưng việc biết về ý nghĩa 3 nhãn trên hầu hết các sản phẩm sẽ có ích, bao gồm:

FSC 100%

Nhãn FSC 100% là một nhãn chứng nhận của Hội đồng Quản lý Rừng (Forest Stewardship Council – FSC), trong việc xác định, đánh giá và chứng nhận quản lý rừng bền vững. Nhãn FSC 100% chỉ ra rằng nguyên liệu gỗ trong sản phẩm là 100% từ các nguồn rừng được quản lý bền vững theo các tiêu chuẩn của FSC. Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng việc khai thác gỗ được thực hiện theo cách bảo vệ môi trường, xã hội và kinh tế, giúp duy trì hệ sinh thái rừng, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và đảm bảo sự bền vững của nguồn cung cấp gỗ trong tương lai.

FSC Mix

Sản phẩm được làm từ hỗn hợp nguyên liệu gỗ, bao gồm gỗ từ các khu rừng được chứng nhận FSC, gỗ tái chế và gỗ được kiểm soát. Mặc dù gỗ được kiểm soát không phải từ các rừng được chứng nhận FSC, nhưng nó có thể giảm thiểu rủi ro của vật liệu có nguồn gốc từ những nguồn không được chấp nhận.

FSC Recycled

Nhãn FSC Recycled hay còn gọi là nhãn FSC tái chế, là chứng nhận dành cho các sản phẩm được làm từ 100% thành phần tái chế. Những nguyên liệu này có thể bao gồm vật liệu thu hồi sau khi tiêu dùng hoặc trước khi tiêu dùng, ví dụ như giấy vụn, bìa carton, nhựa, kim loại, vải,…

Ý nghĩa của nhãn FSC

Chứng chỉ FSC có giá trị trong thời hạn 5 năm. Trong 5 năm đó sẽ có 4 đợt đánh giá giám sát doanh nghiệp nhằm kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chí của FSC. Chứng nhận FSC-FM bao trùm tới 187.580.025 ha rừng trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có khoảng 149.704 ha rừng ở Việt Nam được cấp chứng chỉ này, trong tổng số 13 chứng chỉ được cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *