Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / Tư vấn chiến lược kinh doanh có phải là một nghề lâu dài?

Tư vấn chiến lược kinh doanh có phải là một nghề lâu dài?

Từ những ngày đầu tiên của bạn như một tư vấn viên tại một hãng tư vấn chiến lược, bạn sẽ phải làm việc trong một nhóm có những bất đồng và quan trọng là biết bỏ qua những bất đồng với cấp quản lý cao hơn trong bộ máy lãnh đạo của công ty và bạn sẽ giúp các khách hàng của bạn đạt được kết quả trong tầm tay của mình.

Để biết rõ hơn về tư vấn chiến lược mời bạn vào link: http://kehoachviet.com/

Tư vấn quản lý doanh nghiệp có thể là sự thách thức, là cơ hội và cũng là một bước khởi đầu thuận tiện trong nghề nghiệp của bạn. Trong suốt quá trình làm việc của bạn, bạn sẽ phải đối mặt với một số phát sinh khác nhau liên quan đến chiến lược và tổ chức, cũng như là hoạt động giao dịch mua bán.
Hầu hết các dự án được hoàn thành nhiều hoặc ít hơn một vài tháng và đòi hỏi một nhóm tư vấn như là một ban tham mưu từ công ty khách hàng, những chuyên gia của khách hàng. Không có hai dự án nào là giống nhau, do đó bạn không thể sử dụng một giải pháp như “cắt bánh”. Điều này có nghĩa là bạn phải nhanh chóng định hướng cho bản thân mình và cần phải có tính sáng tạo và có một giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề dựa vào sự phân tích tình hình thực tế. Để đem lại điều này hầu hết các dự án là của một bậc chuyên gia đa ngành, bạn sẽ chuẩn bị trước một cách đầy đủ sâu rộng các công việc của một chuyên gia trong các ngành khác nhau, ví dụ như hậu cần, tổ chức tài chính, lĩnh vực thương mại, ..v..v…Môi trường dự án dựa vào của sự cam kết tư vấn điển hình, một vùng dự án và với một tài năng lớn cùng với những tác động từ những điều giản dị hằng ngày, tất cả tạo thành một môi trường duy nhất với chiều sâu kiến thức lớn. Sự cung cấp đa dạng trong một hãng tư vấn chiến lược kinh doanh cho phép bạn xây dựng được rất nhiều các kĩ năng trong sự tiến bộ của chuyên gia công nghiệp.

Phải nói tất cả các điều này không có gì khó để có thể hiểu được, hầu hết những người đã từng tham gia vào một công ty tư vấn chiến lược, thông thường sẽ thôi không làm nữa trong một vài năm. Hầu hết những người này đều nhận thức được cái gọi là chính sách phát triển, hay mở cửa, vấn đề chung nhất trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu. Một vài người sẽ tìm việc trong các lĩnh vực khác nhau hơn là làm tư vấn bên ngoài. Các chuyên gia tư vấn có thể đề nghị một “phần thưởng nghề nghiệp”, tuy nhiên, nó không thể được coi là một tiêu thức như một sự duy trì nghề nghiệp trong công việc và bản thân nó. Nhưng nó thường làm bước chuẩn bị của hầu hết mọi người cho một chuỗi các cơ hội nghề nghiệp tốt hơn sau khi làm nghề tư vấn. Bản thân tôi, do dự để gọi tư vấn chiến lược kinh doanh là một cơ hội nghề nghiệp lâu dài.

Ở hầu hết các hãng tư vấn chiến lược kinh doanh bạn sẽ có một ảnh hưởng trực tiếp. Mục đích của công việc khẳng định và cải tiến không ngừng hoạt động của công ty khách hàng của bạn. Nhân tố này giúp cho khách hàng của bạn thành công xa hơn một nhiệm vụ chuyên môn và trở thành một cam kết cá nhân hơn. Bạn sẽ tham gia một vai trò tập trung trong thành tựu ảnh hưởng trực tiếp này từ một thời gian. Bạn sẽ tìm thấy chính bản thân mình kiên định khuyến khích và ủng hộ cá nhân mình và xuyên suốt sự phát triển chuyên môn- trong những việc khác – quá trình rèn luyện và rèn luyện cá nhân bởi nhân sự ở các cấp đa dạng trong tổ chức của bạn. Họ sẽ cũng đề nghị bạn một sự lựa chọn lớn cái mà sẽ là một khối cản lớn trong cái còn lại của sự nghiệp của bạn.

Từ những ngày đầu tiên của bạn như một tư vấn viên tại một hãng tư vấn chiến lược, bạn sẽ phải làm việc trong một nhóm có những bất đồng và quan trọng là biết bỏ qua những bất đồng với cấp quản lý cao hơn trong bộ máy lãnh đạo của công ty và bạn sẽ giúp các khách hàng của bạn đạt được kết quả trong tầm tay của mình. Các hãng sẽ cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần để phát triển nghề nghiệp của bạn một cách nhanh nhất có thể. Những người giám sát bạn sẽ khuyến khích bạn làm việc cho bản thân bạn và phát triển chuyên môn, hầu hết các khoảng cách là có giới hạn chỉ bằng cách thể hiện năng lực của chính bạn để làm cho khoảng cách đó được rút ngắn. Bạn càng làm tốt được công việc của bạn nhiều trong công ty, bạn càng nhanh chóng trở thành người trong đội ngũ lãnh đạo, từ sự lựa chọn để tích luỹ kiến thức, và trong chính chiến lược và sự tổ chức.

Những thách thức nhất định này trong suốt thời gian của bạn trong tư vấn chiến lược, bạn sẽ nắm lấy mục đích giúp đỡ các khách hàng của bạn thành công và làm chính sự cam kết bản thân cá nhân bạn hơn cả nghĩa vụ chuyên nghiệp khi bạn tư vấn với nhà quản lý có thâm niên của các công ty hàng đầu. Sự trung thực, kiến thức, kĩ năng và quyền lãnh đạo sẽ tự động trở thành “sản phẩm cuối cùng ” của mục đích này.

Cách tốt nhất để kiểm tra có hay không bạn vẫn quan tâm và thách thức với một công việc trong tư vấn chiến lược kinh doanh đó là hỏi bản thân bạn mỗi năm . “Nó có vẫn mãi phục vụ cho mục đích của bản thân mình chứ?”. Nếu câu trả lời cho câu hỏi này là “có”, bạn sẽ vẫn cảm thấy sự cần thiết để giúp các khách hàng thành công xa hơn trong nhiệm vụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu câu trả lời là không khẳng định , khả năng bạn đạt được mọi thứ ngoài việc là một tư vấn viên chiến lược kinh doanh và đó là thời gian bạn thử sự may mắn của mình trong một vài cơ hội thử thách nghề nghiệp sau khi làm tư vấn viên trong đời sống hàng ngày.

Theo Tầm nhìn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *