Home / Hỏi Đáp / CUNG CẤP THÔNG TIN

CUNG CẤP THÔNG TIN

Kế Hoạch Việt cần Quý khách hàng cung cấp các thông tin sơ bộ như sau:

  • Ý tưởng kinh doanh
  • Mô hình kinh doanh
  • Vốn đầu tư ban đầu dự kiến
  • Địa điểm đầu tư
  • Mục đích lập kế hoạch
  • Thời gian triển khai dự án
  • Các yêu cầu cụ thể
  • Các tài liệu có thể cung cấp để Kế Hoạch Việt hình dung rõ hơn về dự án.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/kehoachviet/public_html/wp-content/plugins/sticky-side-buttons/ssb-ui.php on line 411
Chat
1