Home / Thống kê (page 10)

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Guatemala 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Guatemala có 16,977,876 người. Dân số Guatemala chiếm khoảng 0.23% tổng dân số thế giới. Dân số Guatemala đứng hạng 68 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Guatemala là 159 …

Read More »

Thống kê dân số Ecuador 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Ecuador có 16,606,387 người. Dân số Ecuador  chiếm khoảng 0.22% tổng dân số thế giới. Dân số Ecuador  đứng hạng 69 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ecuador  là 67 …

Read More »

Thống kê dân số Dominican 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Dominican  có 10,757,240 người. Dân số Dominican chiếm khoảng 0.14%  tổng dân số thế giới. Dân số Dominican đứng hạng 86 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Dominican …

Read More »

Thống kê dân số Cuba 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Cuba  có 11,390,384 người. Dân số Cuba  chiếm khoảng 0.15%  tổng dân số thế giới. Dân số Cuba  đứng hạng 82 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Cuba  …

Read More »

Thống kê dân số Chad 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Chad có 14,923,957 người. Dân số Chad  chiếm khoảng 0.2% tổng dân số thế giới. Dân số Chad  đứng hạng 73 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Chad  là 12 …

Read More »

Thống kê dân số Campuchia 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Campuchia ( Cambodia)  có 16,056,149 người. Dân số Campuchia chiếm khoảng 0.21% tổng dân số thế giới. Dân số Campuchia đứng hạng 71 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Campuchia là …

Read More »

Thống kê dân số Burundi 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Burundi  có 11,902,317 người. Dân số Burundi  chiếm khoảng 0.16%  tổng dân số thế giới. Dân số Burundi  đứng hạng 77 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Burundi  …

Read More »

Thống kê dân số Bolivia 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Bolivia  có 11,039,563 người. Dân số Bolivia  chiếm khoảng 0.15%  tổng dân số thế giới. Dân số Bolivia  đứng hạng 83 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bolivia  …

Read More »

Thống kê dân số Bỉ (Belgium) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Bỉ (Belgium)  có 11,438,302 người. Dân số Bỉ chiếm khoảng 0.15%  tổng dân số thế giới. Dân số Bỉ đứng hạng 80 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của …

Read More »

Thống kê dân số Benin 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Benin  có 11,433,550 người. Dân số Benin chiếm khoảng 0.15%  tổng dân số thế giới. Dân số Benin đứng hạng 79 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Benin là 102người/km2. …

Read More »
Chat
1