Home / Thống kê (page 10)

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Chad 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Chad có 14,923,957 người. Dân số Chad  chiếm khoảng 0.2% tổng dân số thế giới. Dân số Chad  đứng hạng 73 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Chad  là 12 …

Read More »

Thống kê dân số Campuchia 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Campuchia ( Cambodia)  có 16,056,149 người. Dân số Campuchia chiếm khoảng 0.21% tổng dân số thế giới. Dân số Campuchia đứng hạng 71 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Campuchia là …

Read More »

Thống kê dân số Burundi 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Burundi  có 11,902,317 người. Dân số Burundi  chiếm khoảng 0.16%  tổng dân số thế giới. Dân số Burundi  đứng hạng 77 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Burundi  …

Read More »

Thống kê dân số Bolivia 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Bolivia  có 11,039,563 người. Dân số Bolivia  chiếm khoảng 0.15%  tổng dân số thế giới. Dân số Bolivia  đứng hạng 83 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bolivia  …

Read More »

Thống kê dân số Bỉ (Belgium) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Bỉ (Belgium)  có 11,438,302 người. Dân số Bỉ chiếm khoảng 0.15%  tổng dân số thế giới. Dân số Bỉ đứng hạng 80 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của …

Read More »

Thống kê dân số Benin 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Benin  có 11,433,550 người. Dân số Benin chiếm khoảng 0.15%  tổng dân số thế giới. Dân số Benin đứng hạng 79 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Benin là 102người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Zambia 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 02/06/2017, dân số Zambia  có 17,189,278 người. Dân số Zambia  chiếm khoảng 0.23% tổng dân số thế giới. Dân số Zambia  đứng hạng 66 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Zambia  là 23 …

Read More »

Thống kê dân số Kazakhstan 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 02/06/2017, dân số Kazakhstan có 18,046,743 người. Dân số Kazakhstan chiếm khoảng 0.24%  tổng dân số thế giới. Dân số Kazakhstan đứng hạng 65 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Kazakhstan là …

Read More »

Thống kê dân số Mali 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 11/05/2017, dân số Mali có 18,603,757 người. Dân số Mali chiếm khoảng 0.25%  tổng dân số thế giới. Dân số Mali đứng hạng 62 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Mali là …

Read More »

Thống kê dân số Malawi 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 11/05/2017, dân số Malawi  có 18,213,375 người. Dân số Malawi  chiếm khoảng 0.24%  tổng dân số thế giới. Dân số Malawi  đứng hạng 64 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Malawi  là …

Read More »
Chat
1