Home / Thống kê (page 4)

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Indonesia tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Indonesia là 265,420,192 người. Dân số Indonesia chiếm khoảng 3,5%tổng dân số thế giới. Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 146  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Hoa Kỳ (Mỹ) tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hoa Kỳ là 325,637,380 người. Dân số Hoa Kỳ chiếm khoảng 4.3%tổng dân số thế giới. Dân số Hoa Kỳ đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hoa …

Read More »

Thống kê dân số Ấn Độ tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ấn Độ là 1,346,757,460 người. Dân số Ấn Độ chiếm khoảng 17.74% tổng dân số thế giới. Dân số Ấn Độ đứng hạng 2 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ấn …

Read More »

Thống kê dân số Châu Đại Dương tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Đại Dương là 40.981.008 người. Dân số Châu Đại Dương chiếm khoảng 0,54%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Đại Dương đứng hạng 6 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Bắc Mỹ tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Bắc Mỹ là 362.553.764 người. Dân số Bắc Mỹ chiếm khoảng 4,78%tổng dân số thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bắc Mỹ  là 19  người/km2. Tổng diện tích khu vực  là  18,651,660 km2 Dân cư …

Read More »

Thống kê dân số Châu Phi tính đến năm 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Phi là 1.272.284.129 người. Dân số Châu Phi chiếm khoảng 16,64%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Phi đứng hạng 2 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Châu …

Read More »

Thống kê dân số Châu Âu tính đến năm 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Âu là 742,367,897người. Dân số Châu Âu chiếm khoảng 9.83%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Âu đứng hạng 3 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Châu Âu …

Read More »

Thống kê dân số Châu Á tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số tính đến ngày 04/01/2018, dân số châu Á  là 4,525 tỷ  người. Dân số châu Á  chiếm khoảng 59,66% tổng dân số thế giới. Dân số Châu Á  đứng hạng 1 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung bình ở châu Á …

Read More »

Thống kê dân số thế giới năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 04/01/2018, thế giới hiện có 7,59 tỷ người. Các quốc gia có dân số đông nhất thế giới bao gồm: Bảng: Dân số thế giới hàng năm   Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm …

Read More »
Chat
1