Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Chi tiêu y tế Việt Nam hàng năm

Chi tiêu y tế Việt Nam hàng năm

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (TCYTTG), chi tiêu y tế được tạo thành từ nguồn chi từ ngân sách nhà nước, từ nguồn chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân, và các từ các nguồn khác như bảo hiểm y tế tự nguyện, từ chương trình sức khoẻ do chủ doanh nghiệp có sử dụng lao động chi trả và các hoạt động tài trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Kết quả tổng hợp của TCYTTG cho thấy nguồn chi tiêu chủ yếu cho y tế là từ ngân sách cấp, trung bình chiếm khoảng 51% tổng nguồn chi tiêu cho y tế của một quốc gia. Bên cạnh đó, hiện còn hơn 35% chi tiêu y tế đến từ nguồn chi trả  trực tiếp từ tiền túi của người dân, hậu quả là trên thế giới có khoảng 100 triệu người bị đẩy vào tình trạng cực nghèo mỗi năm. TCYTTG cũng nhấn mạnh xu hướng chung trên thế giới là tăng nguồn ngân sách công trong nước và giảm nguồn tài trợ từ bên ngoài cho y tế ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Theo Tổng Giám đốc TCYTTG, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, chi tiêu cho y tế từ nguồn trong nước tăng lên là rất cần thiết để đạt được độ bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn cầu và các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến sức khỏe. Chi tiêu cho y tế không phải là một khoản chi phí, mà nó là một khoản đầu tư vào giảm nghèo, việc làm, năng suất, tăng trưởng kinh tế toàn diện và xã hội lành mạnh hơn, an toàn hơn, công bằng hơn.

Tại các nước có thu nhập trung bình, ngân sách dành cho chi tiêu y tế tính trên đầu người đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Trung bình, các nước chi 60 USD/người ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và gần 270 USD/người ở các nước thu nhập trung bình cao. Khi chi tiêu công cho y tế của các nước tăng lên, người dân sẽ ít bị rơi vào tình trạng đói nghèo khi sử dụng các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, chi tiêu cho y tế của chính phủ chỉ làm giảm sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận khi phân bổ được lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo rằng toàn bộ dân số có thể được chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Vào năm 2019, chi tiêu cho y tế bình quân đầu người xấp xỉ 181 USD chiếm 5,3% GDP của cả nước.

Chi tiêu bình quân cho y tế của Việt Nam trung bình chiếm khoảng 5% GDP của cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *